Kan en make (ingift faster) ärva sin makes syskonbarn?

2020-12-25 i Arvsordning
FRÅGA
HejÄrver ingift faster?Jag har en kusin som avlidit, han hade inga syskon.Ingen partner, barn eller föräldrar i livet. Ej heller lever några farbröder, morbröder, mostrar, fastrar eller deras parters. Den enda kvar i livet av hans föräldrars generation är min mor, som är ingift faster. även hon änka.Vi som kusiner vet vi inte ärver.Men, hur är det med ingift faster?Alltså min avlidne kusins fars brors hustru.Jag antar att arvet annars går till allmänna arvsfonden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den fråga som du har ställt aktualiserar hur arvsordningen fungerar samt hur de så kallade arvsklasserna förhåller sig till varandra. Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB), vilket jag kommer utgå från när jag svarar på din fråga.

Jag har tolkat att din fråga gäller ifall en make (din mor) till någon vars syskonbarn har gått bort kan ärva syskonbarnet.

Den legala arvsordningen och arvsklasser

Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. Arvsklasserna används alltså för att tydliggöra vem/vilka som kommer att ärva arvlåtarens (den avlidnas) kvarlåtenskap.

I ditt fall så gäller frågan din kusin och därför tänker jag beakta vilka som ingår i hans tre olika arvsklasser och ifall någon då skulle vara arvsberättigad. Viktigt att påpeka är att det endast är släktingar som ingår i någon de tre olika arvsklasserna som kan ärva arvlåtaren enligt den legala arvsordningen (2 kap. 4 § ÄB). Såsom du uppmärksammat så kommer alltså dessa pengar att tillfalla den Allmänna arvsfonden ifall det inte finns någon som ingår i en arvsklass samt att inget giltigt testamente finns.

Vem/vilka ingår i kusinens tre arvsklasser?

Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna. Detta avser alltså barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare enligt 2 kap. 1 § ÄB. I din kusins fall nämner du att han inte hade några avkomlingar, vilket medför att denna paragraf inte är tillämpbar. Vi behöver alltså beakta nästa arvsklass.

Den andra arvsklassen omfattar istället arvlåtarens föräldrar och föräldrarnas avkomlingar enligt 2 kap. 2 § ÄB. Exempel på föräldrarnas avkomlingar är arvlåtarens syskon och syskonens eventuella avkomlingar. I din kusins fall så nämner du att han varken hade föräldrar eller syskon som levde vid hans bortgång. Detta innebär alltså att det inte finns någon som är arvsberättigad enligt den andra arvsklassen. Vi går istället vidare till den tredje och sista arvsklassen.

Den tredje arvsklassen omfattar arvlåtarens mor- och farföräldrarna och deras barn (morbröder, farbröder, mostrar och fastrar) enligt 2 kap. 3 § ÄB. Utöver dessa så omfattas inga andra av den legala arvsordningen. Ifall ingen arvsberättigad kan identifieras i någon av dessa tre arvsklasser så går som sagt arvet till den Allmänna arvsfonden. I din kusins fall så ingår inte din moder i den legala arvsordningen då hon inte är en avkomling till din kusins far- eller morföräldrar. Detta skulle däremot din fader ha gjort då han i egenskap av kusinens farbror skulle ha innefattats av den tredje arvsklassen. Dessvärre innebär hans bortgång att han inte kan bli arvsberättigad över huvud taget (1 kap. 1 § ÄB).

Slutsatsen är alltså att din mor dessvärre inte ingår i någon av de ovannämnda arvsklasserna och är därmed inte berättigad till något arv. Den enda situationen då din mor skulle kunna varit arvsberättigad är genom ett giltigt testamente. Däremot skriver du att något sådant inte existerar och därför så är det den legala arvsordningen som gäller istället, vilket utesluter din moder från någon arvsrätt. Utifrån informationen du har givit mig så framstår det som mest sannolikt att arvet istället kommer tillfalla den Allmänna arvsfonden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Victoria Ikegami Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1583)
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?
2021-04-06 Ärva biologisk fader
2021-03-30 Ärver min mors särkullbarn av min far?
2021-03-29 Syskonbarns rätt till arv - Den legala arvsordningen

Alla besvarade frågor (91130)