FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/08/2022

Kan en LVU-placering göras hos närstående?

barn som placeras enligt LVU. Ett barn 15 år ska placeras enligt LVU då föräldern inte kan tillgodose barnets behov och se till så barnet går i skolan- Två frågor. Kan barnet placeras tex hos mormor när det är skola och vara hemma hos föräldern helger och lov.? Vad händer om barnet smiter från familjehemmet hem till föräldern ,och föräldern uppmuntrar det. Hur hindra en femtonåring? MVH

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du undrar vad som gäller när barn har fått en LVU-placering och vad som eventuellt skulle hända om barnet smiter för att föräldern uppmuntrar detta. Även om barnet är placerat enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är i huvudsak bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) om vård utanför hemmet tillämpliga. 

Kan barnet placeras hos sina mor- eller farföräldrar? 

Barnet kan placeras hos sin mormor. Det ska till och med undersökas i första hand om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, 6 kapitlet 5 § första stycket Socialtjänstlagen. I undersökningen ska dock barnets bästa alltid beaktas. Det innebär att i vissa fall är det inte lämpligt att barnet placeras hos en släkting, till exempel om socialtjänsten anser att släktingen inte kan följa vårdplanen eller sätta upp tillräckliga gränser gentemot vårdnadshavaren. 

Även om ett barn tvångsvårdas utanför hemmet ska socialtjänsten som utgångspunkt arbeta för att barnet ska fortsatt ha en relation med sin familj, 6 kapitlet 1 § fjärde stycket SoL och 14 § första stycket LVU. Hur detta kan se ut i praktiken beror på Socialtjänstens bedömning av barnets behov. En umgängesplan upprättas oftast och om denna inte följs finns det en risk att Socialtjänsten beslutar om umgängesbegränsning, 14 § andra stycket första punkten LVU. En umgängesplan kan innehålla övernattning hos en förälder. Det är en bedömning som Socialtjänsten gör utifrån den specifika situationen. Min uppfattning är att i början av en placering kommer ett sådant umgänge troligtvis vara väldigt begränsat för att ge barnet en möjlighet att komma till rätta i det nya familjehemmet. 

Vad händer om barnet smiter?

Om föräldern uppmanar till att barnet smiter från en placering finns det en risk att Socialtjänsten kommer bedöma att umgänget mellan föräldern och barnet inte är bra för barnet och att ett beslut om umgängesbegränsning kommer fattas. Om barnet upprepande gånger rymmer från familjehemmet kommer man eventuellt även se över om en annan placering är nödvändig.

Behöver du stöd i hur du kan prata med ett barn kring barnets vård rekommenderar jag att du vänder dig till handläggaren. Handläggaren ska verka för en bra kontakt mellan dig och barnet. 

Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”