Kan en kund efter 8 år kräva fullgörelse av ett avtal om körkortslektioner?

Vi är ett företag som säljer körkortslektioner. År 2016 köpte en person ett paket med körlektioner för 6000 kr. Dessa har aldrig använts av eleven. Vid den tiden ägde vi inte företaget, men det var samma orgnr och namn på företaget. Enligt bokföringen är dessa pengar redan intäktsförda. Nu har personen återvänt och vill använda sig av de 6000 kronorna. Den typ av paket som personen köpte finns inte längre, men vi säljer liknande paket och vår grundtjänst, körlektioner, är fortfarande densamma. I våra villkor står ingenting om denna situation. Ingen dialog har förts med eleven mellan 2016 och 2024. Vi anser att pengarna har brunnit inne. Har vi fog för det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan.

Som jag förstår din fråga har en kund till ert företag köpt en tjänst för 8 år sedan som aldrig brukades. Företaget hade andra ägare vid den tiden men har än idag samma organisations nr och namn. Personen i fråga har nu kommit för att använda sig av detta köp. Ni menar att dessa pengar har brunnit inne och inte längre går att bruka, och frågan är om så är fallet.


Allmänt om situationen.

Till att börja med kan det vara bra att gå igenom lite allmän avtalsrätt. När ett köp sker, oavsett om det är av en sak eller en tjänst, uppstår en fordran mellan parterna. Enkelt förklarat betyder detta att de båda parterna har ett rättsligt anspråk, ett krav, mot varandra. Säljaren har ett krav på betalning, och köparen på att få varan/tjänsten. I ert fall har en sådan fordran uppstått för 8 år sedan.

Företaget har bytt ägare men har fortfarande samma namn och organisations nummer. Ett företag är en juridisk person och ses rättsligt som en egen enhet. Om organisations numret bevaras vid ett ägarbyte är denna juridiska person fortfarande att anse som den samma. Att ni inte ägde företaget för 8 år sedan har således ingen betydelse i detta fall då kravet riktas mot företaget och inte er personligen.

För att sammanfatta finns det sedan 8 år tillbaka en fordring mot företaget. Frågan är om detta krav kan försvinna, eller brinna inne som ni uttrycker det, på något sätt.


Kan en fordran brinna inne, det vill säga försvinna?

För att svara på det vänder vi oss till preskriptionslagen. I 2 § stadgas att fordringar preskriberas efter 10 år som huvudregel. Dessa tio år räknas från och med avtalets tillkomst, det vill säga när det slöts.

För fordringar som en näringsidkare har i sin verksamhet mot konsumenter är dock preskriptionstiden 3 år enligt 2 § 2 st. Detta gäller dock inte för de fordringar som konsumenten har mot näringsidkaren, utan då gäller huvudregeln om 10 år.

Det är även möjligt att avtala om giltighetstider. Om det i avtalet stod att köpet endast gäller fram till ett visst datum gäller detta. Utifrån informationen ni har gett mig verkar dock så inte vara fallet. Att det köpta paketet inte längre finns påverkar inte det ursprungliga avtalet utan det står sig som det är.

Utöver preskriptionstiden samt avtalet kan pengar inte brinna inne på något sätt, utan då står sig fordran och kravet kan tas i anspråk.


Hur blir det i er situation?

I den informationen ni har gett mig framgår att inget om denna situation står i era villkor. Därmed antar jag att det inte fanns avtalat om ett sista datum att använda sig av dessa pengar.

Eftersom fordran uppkom för 8 år sedan har den ännu inte preskriberats och således står den sig.

Er kund har därmed rätt att använda sig av pengarna i enlighet med det ursprungliga avtalet. Det paket som kunden köpte för 8 år sedan står sig således fortfarande och ska följas.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo