Kan en kund bli ersättningsskyldig för en tröja som gått sönder vid provning, när den redan var sönder sedan innan?

FRÅGA
Hej! Tidigare idag befann jag mig på Åhléns i Mall of Scandinavia. Jag valde att prova en T-shirt värd 1600kr. Utan att lägga märke till det saknades ett, utav två larm och det andra larmet var saboterat. Jag provade tröjan utan problem då plötsligt det andra larmet lossade för att någon tidigare dragit sönder tröjan. Jag tog inte i eller drog av det medvetet. Väktare kom och hotade med att anmäla mig för skadegörelse om jag inte betalde summan på tröjan. Efter betalning fick jag inte behålla kvitto utan anledning.Jag har alltså oskyldigt fått stå för kostnaden av någon annans skadegörelse. Vad kan jag göra? Har personal och väktare rätt att anmäla/låta mig betala utan bevis?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det väktarna och butiken har sagt till dig aktualiserar två frågor; dels frågan om du kan bli ersättningsskyldig för tröjan (att butiken kräver dig på betalning för tröjan), dels om du kan fällas till ansvar för skadegörelse.


Du kan bli ersättningsskyldig om butiken kan visa att du förstört tröjan med uppsåt eller av oaktsamhet

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet förstör något som tillhör någon annan är skyldig att ersätta det han eller hon har förstört (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det innebär att om du har haft sönder tröjan med vilje eller av oaktsamhet kan du bli skyldig att ersätta butiken för tröjan. Butiken kan i sådant fall dock inte tvinga dig att köpa tröjan, eftersom ingen person kan tvingas att ingå ett avtal, även om du själv kan välja att köpa tröjan istället för att betala skadestånd. Som din fråga är ställd verkar det däremot som att du varken har varit oaktsam eller haft uppsåt att förstöra tröjan, och du kan därför inte bli skyldig att ersätta butiken för den, även om den gick sönder när du provade den. Att enbart prova en tröja, som i samband med det går sönder, innebär inte att du som kund har varit oaktsam, och du kan därför inte bli ersättningsskyldig om du har provat tröjan på ett normalt sätt, vilket är det du verkar ha gjort.

Var tröjan redan trasig när du provade den, och larmet lossnade utan att det berodde på dig, har du naturligtvis inte orsakat skadan och kan därför inte bli skyldig att ersätta butiken för tröjan.

Frågan är då vad butiken kan bevisa. Det kan sägas att i Sverige gäller att den som påstår sig ha lidit en skada, ska visa sin rätt till ersättning för skadan. Det är alltså upp till butiken att visa att tröjan har gått sönder, och det på grund av att du har varit oaktsam eller haft uppsåt till det. Som beviskrav gäller att påståendet ska vara styrkt, vilket innebär att det ska vara mer troligt att det är på det sättet de påstår än att det inte är så, för att de ska ha rätt till ersättning. Det är svårt för mig att uttala mig om exakt vad butiken kan bevisa i ditt fall. Troligtvis kan de dock inte styrka att du har varit oaktsam, eftersom det inte är oaktsamt av en kund att prova en tröja i en butik, om inget talar för att du har varit särskilt oförsiktig med den. Sannolikt kan de bara bevisa att du provade tröjan, och att den efter det var trasig, men inte att den gått sönder på grund av ditt vållande, vilket innebär att de inte kan få rätt till ersättning.


Du kan inte dömas för skadegörelse

Angående de att de hotar att anmäla dig för skadegörelse, kan sägas att det i sådant fall rör sig om ett brott, varpå helt andra regler gäller (12 kap. 1 § brottsbalken). För det första krävs, för att du ska kunna fällas till ansvar, att du har haft uppsåt att förstöra tröjan. Du har inte haft uppsåt och det bör vara omöjligt att bevisa uppsåt i en sådan här situation. För det andra gäller som beviskrav att det måste kunna bevisas bortom rimligt tvivel, att du har förstört tröjan med uppsåt. Det är ett mycket högt beviskrav som förutsätter att det i praktiken har fångats på film eller att flera vittnen skulle ha sett dig förstöra tröjan med vilje.

Som din fråga är ställd bör du under inga omständigheter kunna fällas till ansvar för skadegörelse. Butiken kan för all del anmäla dig, men du kan inte bli dömd.


Sammanfattning

Det är svårt för mig att säga med säkerhet om du kan bli ersättningsskyldig eller inte, eftersom jag inte vet exakt vad som har inträffat.

Butiken måste dock kunna styrka att du hade uppsåt eller var oaktsam och av den anledningen hade sönder tröjan. Att enbart prova en tröja, på ett normalt sätt, är inte tillräckligt för att du ska kunna bli ersättningsskyldig. Du kan hursomhelst inte tvingas betala en tröja någon annan har förstört, även om det här beror på vad butiken kan bevisa. Jag bedömer det som att butiken inte har tillräcklig bevisning för att kunna kräva dig på betalning.

Inget talar för att du skulle kunna dömas för brottet skadegörelse.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (321)
2020-09-18 Är jag ersättningsskyldig om min studsmatta blåser iväg och skadar annans egendom?
2020-09-13 Kan man få skadestånd om en vän skadar ens bil?
2020-09-12 Vilken ersättning kan man få vid halkskada?
2020-08-25 Polis bryter upp dörr, ersättning?

Alla besvarade frågor (84171)