Kan en ideell förening räknas som konsument i preskriptionslagens mening?

Enligt reklamationslagen finns en rätt att fakturera en skuld 10 år tillbaka i tiden.

Om gäldenären är en konsument gäller 3 år.

Kan man betrakta en ideel förening som konsument?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar
Nej, man kan inte betrakta en ideell förening som konsument. För utredning och motivering, se nedan.

Allmänna förutsättningar
För vilken tid man kan göra gällande en skuld regleras i preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) och jag utgår ifrån att det är den lagen menar i din fråga.

Precis som du säger är, i de allra flesta fall, preskriptionstiden för en allmän fordran 10 år och för en näringsidkares fordran på en konsument 3 år (2 § 1 respektive 2 st. PreskL).

Kan en ideell förening betraktas som konsument, i preskriptionslagens mening?
En definition av vem som ska anses vara konsument saknas i PreskL men förarbetena förtydligar begreppet. I prop. 1979/80:119 s. 90 anges att begreppet har samma innebörd som i bland annat konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) samt att begreppet avser en enskild medborgare i egenskap av privatperson. Denna definition överensstämmer med definitionen i 1 § 3 st. KköpL.

Eftersom en ideell förening är en juridisk person kan den inte vara konsument och därför gäller den allmänna preskriptionstiden om 10 år enligt 2 § 1 st. PreskL.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes WeisterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo