Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?

Ni fick 2020-04-29 frågan "Är det tillåtet att äga ett fritidshus om man bor i en hyresrätt?" och svarade att det är både lagligt och att hyresvärden inte kan säga upp avtalet så länge man bor i hyresrätten.

Nu har jag från flera källor hört att hyresvärdar inte tillåter att man äger en (fritids)bostad samtidigt som man bor i hyresrätt. Den enda gången man kan få dispens är om man kan tydligt visa att fritidsbostaden inte är vinterbonad. Så vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglering kring hyresförhållandet hittar du i 12 kap Jordabalken, även benämnd "hyreslagen".

Svar:

Den informationen som står i svaret på frågan som ställdes 2020-04-29 stämmer, det är inte olagligt att äga ett fritidshus om man bor i en hyresrätt.

När det kommer till att hyresvärdar inte tillåter at man äger en fritidsbostad samtidigt som man bor i en hyresrätt så kan det handla om att hyresvärden anser att man inte längre har ett behov av hyresbostaden på grund av ringa användning av den (12 kap. 46§ 10p JB). Vilket skulle kunna vara fallet om man flyttade till sitt fritidshus och bara använde hyresbostaden som en övernattningslägenhet, det är dock upp till hyresnämnden att avgöra om så är fallet ifall du och din hyresvärd hamnar i en tvist och i ett sådant läge.

Det är inte säkert att hyresnämnden skulle då skulle anse att hyresvärden har rätt att säga upp dig på grund av att du använder din hyresbostad som övernattningslägenhet. Det beror på huruvida du har ett skyddsvärt behov av hyresbostaden ändå, till exempel för att du har lång pendling till arbetet eller liknande och därmed behöver en övernattningslägenhet. Det är upp till din hyresvärd att bevisa att du inte har ett skyddsvärt behov av bostaden och därmed bör bli uppsagd som hyresgäst.

Så länge du fortsätter att bo och ha din huvudsakliga nattvila i din hyresbostad och använder ditt fritidshus som just fritidshus bör du därmed inte riskera att förlora din lägenhet.

Rättsutredning:

När det kommer till att hyresvärdar inte tillåter att man äger en fritidsbostad samtidigt som man bor i en hyresrätt, så kan det handla om ifall hyresvärden anser att man inte längre är i behov av bostaden som man hyr. Hyresvärden har nämligen rätt att säga upp en hyresgäst om den saknar behov av bostaden på grund av ringa användning av den så länge det inte strider emot god sed eller är oskäligt mot hyresgästen på grund av andra anledningar att hyresförhållandet upphör (12 kap 46§ 10p JB). Det innebär att om hyresvärden anser att du inte längre är i behov av bostaden du hyr, på grund av att hyresvärden till exempel misstänker att du bor i din fritidsbostad, så kan hen försöka säga upp dig på grund av att du inte längre har behov av en hyreslägenhet.

Om förhållandet är så att du fortfarande bor i din hyresbostad och enbart har fritidshuset som rekreationsställe så kan du då välja att inte acceptera uppsägningen (du kan givetvis välja att inte acceptera den även om du bor i fritidshuset, men då blir förutsättningarna annorlunda), då måste hyresvärden hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom en månad efter hyrestidens utgång (12 kap. 49§ JB).

Om din hyresvärd trots att du inte accepterar uppsägningen inte hänskjuter tvisten till hyresnämnden, så är uppsägningen utan verkan så länge du själv inte väljer att flytta (senast när hyrestiden är slut) trots din motsättning till uppsägningen (12 kap. 49§ JB).

I det fallet att hyresvärden får hänskjuta tvisten så kommer hyresnämnden att få avgöra huruvida du är i behov av din hyresbostad eller ej. Då ska hyresnämnden avgöra huruvida du har ett skyddsvärt behov av din hyresbostad eller ej. Det blir upp till hyresvärden att bevisa att du inte har ett skyddsvärt behov genom att du till exempel skulle bo i din fritidsbostad. Så länge det är i hyresbostaden du stadigvarande har din nattvila och bor så bör du enligt min bedömning inte ha någonting att oroa dig för, utan då bör hyresnämnden döma till din fördel.

Om tvisten inte är avgjord när uppsägningstiden för din hyresbostad går ut så är huvudregeln att du som hyresgäst får bo kvar i hyresbostaden till dess att tvisten är slutligt avgjord (12 kap. 50§ JB).

Om du känner att någonting är fortsatt oklart så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga, ringa våran gratis telefonrådgivning eller så kan du även vända dig till hyregästföreningen för att få stöd och råd gällande hyresfrågor.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000