kan en hyresvärd säga upp hyresavtalet?

2020-09-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Som hyresvärd, kan man säga upp en hyresgäst för att man vill använda lägenheten själv? Tex låta sin son bo där istället?Mvh
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag uppfattar din fråga önskar du att säga upp din nuvarande hyresgäst i förtid i syfte av att själv kunna disponera lägenheten hur du vill.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för hur och när man har legal rätt att säga upp sin hyresgäst.

Din fråga regleras i jordabalken (JB), 12 kapitel, även kallat Hyreslagen.

Är avtalet på bestämd eller obestämd tid?

Ett hyresavtal kan ingås på bestämd tid respektive obestämd tid (12 kap. 3 § första och andra stycket JB). Det bör framgå av ert avtal vilken typ av hyresavtal ni har. Om inget framkommer av ert avtal så gäller hyresavtalet på obestämt tid (12 kap. 3 § första stycket JB).

Vilken uppsägningstid är det för avtal på obestämd tid?

Uppsägningstiden för avtal på obestämd tid löper från månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § första punkten JB).

Det betyder att du måste säga till tre månader innan du önskar att din hyresgäst ska flytta ut. Uppsägningen sker genom delgivning vilket jag går in på lite längre ned.

Du är fri att komma överens med hyresgästen "vid sidan av avtalet eller dess legala rätt" så länge ni båda är överens om att hyresgästen ska avlägsna sig.

Vilken uppsägningstid gäller för bestämd tid?

Uppsägningstiden för bestämd tid varierar lite beroende på hur länge hyrestiden är. skall ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla (...) skall uppsägningen ske senast (42 kap. 4 § andra stycket JB)

1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,

2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,

3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,

Om avtalet löper på bestämd tid får du enbart säga upp avtalet i förtid om hyresrätten skulle vara förverkad. Det innebär att hyresgästen beter sig ordeligt eller är sen med hyresbetalningar (12 kap. 42 § JB).

Du är fri att komma överens med hyresgästen "vid sidan av avtalet eller dess legala rätt" så länge ni båda är överens om att hyresgästen ska avlägsna sig.

Vad innebär det att man delger sin hyresgäst en uppsägning?

För att en uppsägning ska vara juridiskt giltigt krävs att uppsägningen kommit hyresgästen tillhanda. Med det innebär att du kan bevisa att hyresgästen har tagit del av uppsägningen. Lämpligen delger man sin hyresgäst uppsägningen via rekommenderat brev. Således anses hyresgästen ha mottagit uppsägningen även om denne inte hämtat ut brevet.

Nät ska hyresgästen flytta ut?

Hyresgästen ska flytta ut nästkommande vardag senast klockan 12 från det att tre månaders tid gått från det att uppsägningen skett. Det innebär att om den dagen faller på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det i stället ske nästa vardag (12 kap. 7 § JB).

Slutsats

som jag redogjort för ovan så kan du säga upp hyresavtalet förutsatt att du beaktar uppsägningstiderna. Du är alltid fri att komma överens med hyresgästen om att kompromissa vid sidan av avtalet men har inte rätt att kräva att hyresgästen avlägsnar sig tidigare än de uppsägningstider jag redogjort för ovan.

om du behöver ytterligare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss via länken här:

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1932)
2021-04-21 Vad gäller vid uppsägning av partiell uthyrning av lokal i andra hand?
2021-04-21 Laglig rätt för andrahandsuthyrning?
2021-04-20 Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns
2021-04-19 Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?

Alla besvarade frågor (91415)