Kan en hyresvärd lägga över reparationsansvaret på hyresgästen?

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor i en hyresrätt. Nu har duschmunstycket lossat från duschslangen vilket behöver åtgärdas för att man ska kunna använda duschen. Min hyresvärd har tagit ett beslut att detta kan vänta till efter pandemin då de nu bara gör akuta åtgärder, tex åtgärdar vattenläckor. När jag ringer till felanmälan och hävdar att jag inte kan vänta med att duscha till pandemin är över menar de på att jag kan åtgärda felet själv, alltså åka och köpa ny slang och nytt munstycke och montera och spara kvittona för att någon gång i framtiden få tillbaka pengarna (?).Kan en hyresvärd verkligen göra så här? Jag betalar ju en dyr hyra varje månad för att slippa åtgärda fel själv.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger hyreslagen om ditt fall?

Vad gäller frågor rörande hyresrätter regleras detta i 12 kap. Jordabalken (även kallad hyreslagen, HL). En skada av duschen som leder till att denna inte längre blir brukbar och som inte är orsakad av hyresgästen själv kan möjligtvis innebära ett sådant grundläggande fel i lägenhetens funktion att 15 § HL blir tillämplig. Av 15 § HL framgår det att hyesvärden har en s.k. underhållsplikt där denne med skäliga tidsmellanrum ansvarar för att utföra sedvanliga reparationer för att säkerställa att hyresbostaden når upp till det kravet på full brukbarhet som framgår av 9 § 1 st. HL. Är skadan akut bör alltså hyresvärden åtgärda denna utan något oskäligt dröjsmål.

Vad kan hyresgästen göra om skadan inte repareras?

Om hyresvärden bortser från att åtgärda fel i bostaden trots tillsägelser från hyresgästen, kan hyresgästen med hjälp av 16 § HL som vidare hänvisar till 11 § 1 st. 1-5 p. HL göra gällande fem olika rättigheter som kan komma att bli gällande i situationer som denna, dessa sammanfattas nedan:

Hyresgästen får åtgärda skadan själv på bekostnad av hyresvärden.Hyresgästen får säga upp hyresavtalet om skadan bör anses vara av väsentlig betydelse.Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran så länge skadan inte har åtgärdats.Hyresgästen kan få rätt till ersättning för skadan.Hyresgästen kan med hjälp av hyresnämnden ålägga hyresvärden att åtgärda bristen genom ett s.k. åtgärdsföreläggande.

Kan hyresvärden lägga över reparationsansvaret på hyresgästen?

Som ovan sagt har hyresgästen en rättighet att själv åtgärda felet i bostaden på hyresvärdens bekostnad, detta är som nämnt förutsatt att hyresvärden har brustit i sin underhållsplikt. Men detta skall alltså anses vara en rättighet för hyresgästen, och inte en rättighet för hyresvärden. Din hyresvärd äger som huvudregel alltså ingen rätt att lägga över reparationsansvaret på dig som hyresgäst och begära att du åtgärdar skadan för att sedan bli återbetald för kostnaderna. Däremot är det värt att framhålla att de oklarheter som pandemin innebär för rättsläget även gäller situationer som denna. Det är svårt att ta ställning till om din hyresvärds hänvisning till covid-19 faktiskt kan innebära en temporär begränsning från dennes underhållsplikt då ingen praxis på området har hunnit utvecklas i takt med de rådande omständigheterna.

Sammanfattning:

Denna skada ligger med störst sannolikhet inom hyresvärdens underhållsplikt. Hyresvärden ska utföra reparationer med skäligt tidsmellanrum, denna tidsfrist måste bedömas från fall till fall. Hyresvärden har som huvudregel ingen rätt att lägga över reparationsarbetet på dig som hyresgäst, dock är det oklart vilken inverkan covid-19 har på denna situation varför det blir svårt att ge något konkret svar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2078)
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?

Alla besvarade frågor (96436)