Kan en hyresvärd begränsa middagsgäster att vistas i de gemensamma utrymmena?

2021-01-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr ett studentrum i första hand i korridor med delat kök och matplats. Har min hyresvärd möjlighet att begränsa min möjlighet att bjuda hem middagsgäster som vistas i de gemensamma utrymmena?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om detta finns i 12 kap jordabalken (JB). Har ni i hyresavtalet kommit överens om hur vissa gemensamma utrymmen ska användas får din hyresvärd inte ändra eller upphäva detta utan din vilja. Om du inte går med på en ändring av hyresvillkoren måste din hyresvärd vända sig till hyresnämnden för att kunna ändra i avtalet (JB 12 kap 2 § st 3 och 12 kap 54 §). Din hyresvärd har alltså inte rätt att utan vidare ändra i hyresvillkoren.

En annan bestämmelse som i detta fall skulle kunna bli aktuell är 12:25 JB, som stadgar att hyresgästen inte får utsätta sina grannar för allt för stora störningar. Utifrån din fråga kan jag inte med säkerhet bedöma om denna bestämmelse kan aktualiseras eller inte - men att ha middagsgäster över kan dock oftast inte medföra sådana störningar.

Hoppas detta svarade på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar,

Sophie Amalie Böje
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1953)
2021-05-06 Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?
2021-05-03 Vad är uppsägningstiden vid privatuthyrning av bostad?
2021-05-01 Gäller besittningsskyddet trots uteblivet skriftligt hyresavtal?
2021-04-30 Är hyresvärden skyldig att tillhandahålla en parkeringsplats för mig?

Alla besvarade frågor (92074)