Kan en granne som stirrar och tar sig in på husägarens tomt göra sig skyldig till något brott?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo bor i en villa, granne med ett lägenhetshus. Min sambo tycker att en person som är nyinflyttad i lägenhetshuset är obehaglig då han stirrar på henne via sin balkong när hon är ute i trädgården. Han har medvetet sparkat in en fotboll på vår tomt, där han först stått framför infarten och tittat för att sen sparka in bollen. Vad kan vi göra åt detta och är det något som kan gå under exempelvis hemfridsbrott alternativt ofredande? Detta händer tyvärr enbart när jag är på mitt jobb. Det är ganska uppenbart att vi inte vill ha in någon hyresgäst från grannen på vår tomt, då vi nyligen byggt ett insynsskydd som är 2 meter högt och har ett staket ut mot gatan, samt har höga björkar som skyddar mot insyn. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som du beskriver situationen håller jag med om att de två brottsbestämmelser som skulle kunna bli aktuella är ofredande som finns i brottsbalken (BrB) 4 kap. 7 § och hemfridsbrott som finns i BrB 4 kap. 6 § första stycket.

Därutöver utgår jag från att grannen har gått in på er tomt och hämtat bollen efter att han sparkade in den på er tomt, dvs. att han också har varit inne på er tomt. Jag kommer först diskutera grannens agerande när han stirrar från balkongen på er sambo. Sedan kommer jag behandla situationen när grannen sparkade in fotbollen på er tomt för att sedan gå in på tomten.

Ofredande

För att grannen ska kunna bli dömd för ofredande krävs det att han uppfyller följande krav (BrB 4 kap. 7 §):

fysiskt antastar någon annan ellerutsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, döms om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt

Den första punkten är inte aktuell då grannen endast har stirrat på din sambo och inte rört henne. Den andra punkten är inte heller aktuell då grannen inte har kommunicerat med din sambo. Det som situationen hade kunnat gå in under är tredje punkten, men utifrån omständigheterna ska det troligtvis inte anses vara tillräckligt för ett hänsynslöst agerande att grannen stirrar på din sambo från sin balkong och framför er infart. Det skulle antagligen vara annorlunda om er granne återkommande gånger stod utanför er infart, eller om grannen började filma er sambo på ett påträngande sätt.

I nuläget så har grannen dock inte gjort sig skyldig till ofredande. För din och din sambos trivsel kan ni dock fortfarande prata med grannen och säga att din sambo inte uppskattar att han stirrar på henne när hon är ute i trädgården.

Hemfridsbrott

Brottsbestämmelsen innehåller en del krav som grannen måste uppfylla för att han ska kunna dömas till hemfridsbrott (BrB 4 kap. 6 § första stycket):

Olovligen, intränger eller kvarstannar där annan har sin, bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg.

Grannen har befunnit sig på er tomt utan att ni har velat detta. Han har därmed befunnit sig på er tomt olovligen, då han inte har fått din eller din sambos tillstånd eller samtycke om att gå in på er tomt.

Så som du beskriver det så ska det även anses att granne har inträngt sig på er tomt, då ni har insynsskydd, ett två meter högt staket och höga björkar som jag antar är runt er tomt. Det ska anses att grannen har inträngt sig på er tomt eftersom det har krävts att han har tagit sig över dessa hinder för att komma in på er tomt.

Trädgården till ert hus anses även omfattas av brottsbestämmelsen. Därmed är det möjligt att döma grannen till hemfridsbrott (BrB 4 kap. 6 § första stycket). Det ska dock även poängteras att det krävs uppsåt för att grannen ska kunna bli fälld, dvs. att han ska ha begått brottet med flit. Dessutom behöver även hemfridsbrottet kunna bevisas i alla delar.

Sammanfattning

Grannens agerande innebär inte att han har gjort sig skyldig till ofredande. Däremot bedömer jag omständigheterna som att han har gjort sig skyldig till hemfridsbrott genom att ta sig in på er tomt. Jag råder er till att prata med er granne gällande stirrandet så att detta kanske kan upphöra. Därutöver råder jag även er till att prata med grannen om att inte gå in på er tomt, då det kanske räcker med att ni säger till honom. Om detta inte fungerar så bör ni göra en polisanmälan om hemfridsbrott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91094)