Kan en gift särbo ta över hyresrätt vid bodelning eller arvskifte?

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Om man är gift men särbor i varsin hyresrätt. Är det möjligt att överta varandras första handskontrakt för hyresrätt via bodelning vid äktenskapsskillnad eller om någon avlider eller måste man vara samboende i en och samma hyresrätt för att överta första handskontraktet för hyresrätten?Tack för hjälpen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överlåtelse av hyresrätt regleras i jordabalkens tolfte kapitel. Som huvudregel råder ett överlåtelseförbud, som innebär att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § första stycket JB). Det finns ett undantag för gifta makar vid bodelning och arvskifte, men det kräver att makarna då har bott tillsammans och lägenheten varit avsedd för eller använts uteslutande eller huvudsakligen som makarnas gemensamma bostad (12 kap. 33 § JB). Det finns dessutom undantag för att andra närstående kan få ta över hyresrätten utan hyresvärdens samtycke, men även då krävs att hyresgästen och den närstående varaktigt har sammanbott i lägenheten (12 kap. 34 § JB). Om ena maken t.ex. har gemensamma eller egna barn som bor hemma hos hen kan barnen därför få ta över kontraktet. Om hyresvärden hade vägrat en överlåtelse i enlighet med överlåtelseförbudet måste hen dock ge en skälig anledning till det, och göra det inom tre veckor. Gör hen inte det får hyresgästen säga upp hyresavtalet (12 kap. 32 § andra stycket JB).

Just reglerna kring överlåtelse av hyresrätt är lite krångliga, och särskilt när det gäller särbos. Ofta är det därför bra att kontakta sin hyresvärd och fråga vad hen tycker. Kanske kan ni komma överens om något! Oavsett måste hyresvärden alltid ge skälig anledning att neka en förfrågan om överlåtelse.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2082)
2021-10-24 Störande granne
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?

Alla besvarade frågor (96515)