Kan en fråga ställd på ett allmänt forum utgöra förtal?

FRÅGA
Kan en fråga ställd på ett allmänt forum vara förtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Förtal regleras i 5:1 brottsbalken (BrB). Där stadgas att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnas uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för förtal till böter.

De krav som uppställs i bestämmelsen måste därmed vara uppfyllda för att det ska gå att döma till förtal. Kraven i bestämmelsen torde kunna uppfyllas genom att ställa en fråga på ett allmänt forum, om frågan är formulerad på ett sätt som utpekar någon som brottslig eller klandervärd, eller innehåller uppgifter som syftar till att leda till andras missaktning av personen. Det handlar alltså till fullo om hur frågan är formulerad och vad den innehåller för information.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (904)
2020-01-31 Kan en fråga ställd på ett allmänt forum utgöra förtal?
2020-01-30 Förtal på grund av dålig referens
2020-01-30 Kan lögner från son och hans fru utgöra förtal?
2020-01-30 Är det förtal när styvmor påstår stöld som inte ägt rum?

Alla besvarade frågor (77210)