Kan en förening dömas för förtal?

FRÅGA
Om en person i media framställer och sarkastiskt och obefogat kritiserar t ex en idrottsförening på en mängd olika punkter, kan man då driva en process mot denne...det hela leder ju till att föreningen åsamkas stor skada och kan ju leda till att man får lägga ner verksamheten i slutänden.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida det är möjligt att förtala en förening.

Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB).

Förtal regleras i 5 kap 1 § BrB och innebär att den som pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal.

Detta innebär att man inte kan förtala en förening i sig utan uppgifterna måste rikta sig mot en enskild person. Vidare måste uppgifterna som lämnats (kritiken) leda till att man börjar missakta den utsatta. Detta kan exempelvis innebära att man sprider en uppgift som pekar ut en person som brottsligt. Det krävs inte att uppgifterna som sprids faktiskt stämmer.

Därmed går att konstatera att de som framför kritiken i ditt fall omfattas av yttrandefriheten och tryckfriheten och uttalandena kan därmed inte anses som brottsliga. Att driva process mot personen som framfört kritiken tror jag tyvärr inte att du skulle vinna någon framgång med.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96532)