Kan en före detta arbetsgivare kräva en misstagsbetalning åter?

FRÅGA
Hej. Har från min gamla arbetsgivare fått utbetalt en lön fast jag slutat för några månader sedan. Jag trodde det var från min nya arbetsgivare. Som jag påbörjat anställning hos direkt efter. Nu kräver min gamla arbetsgivare tillbaka den utbetalning. Jag har inte råd att betala detta. Finns det något jag kan åberopa och hur gör jag det rent praktiskt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Pengarna som din före detta arbetsgivare betalat är förmodligen en misstagsbetalning. Beträffande sådana situationer brukar principen condictio indebiti (lat. återställa det icke ägda) tillämpas. Denn princip är inte lagstadgad utan framkommer enbart av praxis. Huvudregeln är alltså återbetalning av en misstagsbetalning. Emellertid finns det vissa undantag från huvudregeln. Den som mottagit betalningen behöver inte betala tillbaka om denne var i god tro och förbrukat det uppburna beloppet.

God tro och inrättande efter betalningen

För att undantaget om att återbetalning ska ske krävs att du varit i god tro, vilket betyder att du i det ögonblicket du insåg att betalningen kommit dig tillhanda, varken insåg eller borde ha insett att utbetalningen var ett misstag. Vidare ska du i din goda tro inrättat dig efter betalningen, du ska alltså i någon mån förbrukat dem. I det fall det förflutit lång tid mellan betalningen och återkravet anses risken att bli återbetalningsskyldig vara mindre.

Bedömningen i ditt fall

Visserligen kan du ha inrättat dig efter betalningen och alltså förbrukat pengarna. Det verkar dock enligt din fråga som att din före detta arbetsgivare inte dröjt så länge med att påkalla att en misstagsbetalning har skett. Du nämner även att det var några månader sedan du slutade, samt att du fått ett nytt arbete. Det tycks enligt min uppfattning som du bör ha märkt att du fått mer pengar än du borde fått, eftersom du har en lön hos din nya arbetsgivare, samt att den lönen vid tillfället måste varit betydligt högre än vanligt. Det bör alltså vara tvivelaktigt om du kan anses ha varit i god tro, eftersom du borde ha insett att det skett ett misstag.

Du har för nuvarande två alternativ. Skulle din före detta arbetsgivare skicka en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden eller stämma in dig för att få betalt, kan du alltid bestrida betalningskravet. Alternativt tar du kontakt med din före detta arbetsgivare och försöker få till en avbetalningsplan.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95785)