Kan en fördela egendom innan bouppteckning är avklarad?

FRÅGA
Vi har skickat in bouppteckningen måste vi vänta på den innan vi kan fördela sakerna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

Bouppteckningen är en del av dödsboutvecklingen med syfte att sammanställa den avlidnes tillgångar och skulder. Regler om bouppteckning tas upp i Kap 20 Ärvdabalken.

En viktig utgångspunkt vid bouppteckning är att dödsboet (den avlidnes egendom) är en egen juridisk person, det tillhör således ingen annan än själva dödsboet som då äger alla tillgångar. Arvingar kan alltså inte ta egendomen från dödsboet eller fördela dessa innan bouppteckningen är klar då egendomen rent juridiskt inte tillhör arvingen förens bouppteckningen är klar. Efter att bouppteckningen skickas in till skatteverket måste den även registreras (20 kap 8 § Ärvdabalken).

Sammanfattningsvis kan man säga att dödsboet är en egen juridisk person, alltså tillhör inte egendomen arvingarna och därför har en arvinge ingen rätt att fördela eller ta ut egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar. Så svar på din fråga är att arvingarna måste vänta på att bouppteckningen är klar innan man fördelar egendomen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1113)
2021-10-25 Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?
2021-10-24 Kan man överföra sitt arv till annan person?
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?

Alla besvarade frågor (96515)