Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?

2021-09-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag har ett barn som fyller snart ett år. Jag bor inte hos dom och i dagsläget har mamman vårdnaden av barnet. Faderskapstest är fastställt. Jag har betalat varje månad 2.000 kronor till mamman i form av underhåll utan uppehåll, och vi kom överens genom ett påskrivet avtal. Mamman har senaste tid påpekat att det inte räcker med pengarna för sig själv och barnet och hon sagt att hon kommer skicka in uppgifter för att jag ska betala retroaktivt en summa över 30.000 kr för det sista året då påstår hon att underhållet har varit för lite i förhållande till regler a.Kan detta vara möjligt? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om underhållsskyldighet hittar vi i föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel. Ett barns föräldrar är skyldiga att svara för underhåll till barnen efter barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1st. FB). Den skyldigheten gäller fram till att barnet fyllt 18 eller slutat gymnasiet (7 kap. 1 § 2st. FB). Om en förälder inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor med det är han eller hon skyldig att fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § 1st. FB). Du är alltså underhållsskyldig för ditt barn. Underhållsbidraget bestäms genom antingen dom eller, som i ert fall, avtal (7 kap. 2 § 2st. FB). För att avtalet ska vara giltigt ska det vara skriftligt och bevittnat (3 kap. 19 § utsökningsbalken). Om detta gäller i ert fall ska ert tidigare avtal om underhåll gälla. Är så inte fallet kan det bli svårare. Det är möjligt att i rätten begära underhållsbidrag retroaktivt, men då högst för tre år tillbaka (7 kap. 8 § FB). Det är viktigt att återigen påpeka att underhållsbidragets belopp bestäms efter vad som kan anses skäligt (7 kap. 1 § 1st. FB). Det belopp din föredetta kräver måste alltså vara rimligt, även om hon skulle ta ärendet till domstol.

Sammanfattningsvis bör alltså ert avtal gälla så länge det är skriftligt och bevittnat. Isåfall bör det gälla även om modern skulle väcka talan i domstol. Gäller inte avtalet får ni se vad som anses som en skälig summa enligt domstolen, och mamman kan även kräva retroaktivt underhållsbidrag. Det ni kan göra i nuläget om ni vill undvika domstolsprocess är att på nytt avtala om en rimlig summa som täcker ditt barns kostnader för att lösa problemet.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96515)