Kan en förälder få uppehållstillstånd pga anknytning?

2021-04-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Uppe­hålls­till­stånd för förälder:Hej!Vi behöver rådgivning om att ansöka Uppe­hålls­till­stånd för våra pappa.Han är 76 år gammal och bor redan i Sverige från ca. 2016. Just nu han vänta på beslut av "Uppe­hålls­till­stånd av eget företagare".Han har 4 barn och alla bor i Sverige. 3 barn har Svensk Medborgarskap och en son fått Permanent upphålltillstånd 2 veckor sen. Pappa bor med honom innan han flytta till Sverige och han bor fortfarande med honom i Sverige. Sonen har ett fast jobb och eget företag och har en bostad som migrationsverket krav i Försörj­nings­krav och han är ogift och har ingen barn.Vi behöver veta att hur mycket % pappa har chansen att han får upphållstånd till anknytning till hans son? Tack i forehand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har förstått så har din pappa i nuläget skickat in en ansökan om uppehållstillstånd av egenföretagare, men du vill veta hur det fungerar att söka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Lagen vi rör oss i är utlänningslagen, (UtlL) men det finns kompletterande bestämmelser till denna i begränsningslagen (BegrL). BegrL infördes för att tillfälligt begränsa UtlL och det som står i BegrL gäller därför innan det som står i UtlL.

Kärnfamiljen

Till en början så är det viktigt att göra skillnad på kärnfamilj (5 kap. 3 § UtlL) och det som inte är kärnfamilj (5 kap. 3 a § UtlL). Utifrån uppgifterna som du har gett i din fråga kan man dra slutsatsen att din pappas anknytningsperson inte är inom kärnfamiljen.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person utanför kärnfamiljen ska inte beviljas om den person som utlänningen (din pappa) åberopar anknytning till är en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (6 § 2 stycket BegrL). Din pappas anknytningsperson har däremot ett permanent uppehållstillstånd vilket innebär att din pappa kan få ett uppehållstillstånd med anknytning till honom.

Försörjningskravet

För att uppehållstillstånd ska uppges krävs det att försörjningskravet uppfylls. Detta handlar alltså om att man ska ha arbetsrelaterade inkomster och en tillräckligt stor bostad (9 § BegrL). Det framgår av frågan att detta kravet är uppfyllt och därför ska jag inte gå in på det mer.

Slutsats

Din pappa har möjligheten att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till sin son. Det är däremot inte möjligt för mig att garantera detta eller att säga hur stor chansen är, utan jag kan endast bekräfta att utifrån uppgifterna du har givit så uppfyller han kraven för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1235)
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?
2021-10-05 Kan jag få ett ryskt medborgarskap tack vare att min dotter är rysk medborgare?

Alla besvarade frågor (96402)