Kan en förälder få beviljat uppehållstillstånd genom anknytning?

2021-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, min mamma vill gärna bor hos mig i Sverige, pga dem bege två har massa olika sjukdomar som skulle underlätta om dem bodde hos mig. Min fråga är , kan dem få uppehållstillstånd i Sverige? dem ochså skulle behöva gå till läkare osv, pga att dem behöver månadliga medicindr som dem kan inte lev uttan. mvh Kristine Ps: jag är svensk medborgare for länge sedan.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

För att besvara din fråga kommer jag utgå från utlänningslagen, (UtlL) och begränsningslagen (BegrL).

Skillnad på kärnfamilj och inte kärnfamilj

Inledningsvis är det viktigt att göra skillnad på kärnfamilj, 5 kap. 3 § UtlL och det som inte är kärnfamilj, 5 kap. 3 a § UtlL. Av din fråga utgår jag från att din mor inte är inom kärnfamiljen.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person utanför kärnfamiljen ska inte beviljas om den person som utlänningen åberopar anknytning till är en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, 6 § 2 stycket BegrL. Om anknytningspersonen däremot har ett permanent uppehållstillstånd kan din mor få ett uppehållstillstånd med anknytning till dig.

Försörjningskravet måste vara uppfyllt

För att uppehållstillstånd ska uppges krävs det att försörjningskravet uppfylls. Detta handlar alltså om att man ska ha arbetsrelaterade inkomster och en tillräckligt stor bostad, 9 § BegrL.

Din situation

Din mor har möjligheten att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till dig om du har tillräckligt med inkomster och en tillräcklig stor bostad. Då det saknas vidare info om just detta kan jag dock inte ta ställning till detta. Jag föreslår därför att du kontaktar Migrationsverket för mer info.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96493)