Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?

2020-09-07 i Adoption
FRÅGA
AdoptionJag har en fråga angående adoption. Jag har ett stort problem med mina döttrar då jag knappt får träffa dom av olika konstiga anledningar men det jag undrar är om jag kan adoptera bort mina barn till den andra föräldern då jag inte orkar med alla dessa instanser som är nu med umgänge och vårdnadstvist men den andra föräldern fortfarande inte följer det interimistiska beslut som tagit mm. Jag har inte kraften att hela tiden bli besviken att dom aldrig kommer på bestämda datum och att mamman inte gör något för att få det så. Därför har jag gått i tankarna att hon får adoptera dom för det känns redan som jag ej har dom som barn.Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att din tidigare partner/den andra föräldern till dina barn kan adoptera era barn för att få ensam vårdnad om barnen. Vi vänder oss till Föräldrabalken (FB) för svar.

Vad krävs för att få adoptera? - Barnets bästa är av största vikt vid lämplighetsbedömning 4 kap 1 § FB. Ett barn får endast adopteras om det under samtliga omständigheter kan anses som lämpligt, 4 kap 2 § Föräldrabalken. Adoptionen ska skapa eller befästa en relation som väsentligen motsvarar den hos ett barn och dess förälder.

Barn över 12 år måste samtycka till adoptionen för att denna ska vara giltig, 4 kap 7 § FB. För att barn under 18 år ska få adopteras krävs alltid samtycke från en förälder som är vårdnadshavare, 4 kap 8 § FB.

Rättsliga effekterna av en adoption - Det är upp till socialnämnden att bedöma om det ligger i barnets bästa att bli adopterad, 4 kap 14 – 15 §§ FB. Rättsverkan av en adoption blir att den tidigare föräldern mister alla juridiska band med barnet, då den personen som adopterar barnet blir ensam vårdnadshavare, om de ansöker är ensamansökande, 4 kap 21 § FB.

Vad innebär detta för dig – Detta innebär att det är möjligt för den andra föräldern att adoptera barnen, men att beslutet ska handläggas till tingsrätten där socialnämnden i eran kommun kommer utreda om det är barnets bästa. Ofta anser socialnämnden att kontakten med båda föräldrarna är väldigt viktig för barnet, varav konsekvenserna av en adoption mellan två föräldrar enligt 4 kap 21 § FB anses vara skäl till att inte bevilja adoption. Detta innebär som sagt då att adoption är möjligt för den andra föräldern, men att det inte är säkert att denna kommer beviljas.

Andra alternativ – Föräldrar har rätt enligt 6 kap 6 § FB att sluta egna avtal där de reglerar vårdnaden om sina barn, där man kan avtala mellan föräldrarna om någon ska ha ensam vårdnad. Om barnen är under 15 år gamla kan den andra förälderns handlande vara brottsligt genom att dina barn skiljs obehörigen från dig utan anledning. Detta är så kallad egenmäktighet med barn, 7 kap 4 § Brottsbalken.

Hoppas de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (588)
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?
2021-03-29 Kan jag upphäva en adoption?

Alla besvarade frågor (91198)