Kan en förälder bli tvungen att betala den andra förälderns del av ett skadeståndskrav?

Minderårig (17 år) utfört brott, skadestånd på ca 18000 tilldömt. Föräldrar fått krav, ena förälder vill betala sin del men den andra ej. Separerade, kan kravet gå över till den andra och vad kan man göra då i så fall gör att undvika att betala även den andra förälders del?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar följande:

- Kan en av föräldrarna bli tvungen att betala hela skadeståndskravet?

- Vad kan den betalande föräldern i så fall göra för att bli kompenserad för den del av skadeståndskravet som den andra föräldern skulle ha betalat?

Jag kommer att hänvisa till skadeståndslagen (SkL), som innehåller regler om föräldrars skadeståndsansvar då deras barn har begått brott.


Betalningsansvaret beror på vårdnaden

Först av allt vill jag säga att svaret på din fråga beror på vem som har vårdnaden om den minderåriga personen.

- Om den ena föräldern har ensam vårdnad är den andra föräldern inte skyldig att betala någon del av skadeståndet. Föräldern med ensam vårdnad är då ensamt skadeståndsskyldig (3 kap. 5 § första stycket SkL).

- Om föräldrarna har gemensam vårdnad har de också gemensamt skadeståndsansvar (3 kap. 5 § första stycket SkL). Då gäller det nedanstående.


Solidariskt ansvar gör det möjligt att kräva en förälder på hela skadeståndet

Då båda föräldrarna har vårdnaden om den minderårige är det möjligt att en av föräldrarna blir skyldig att betala hela skadeståndskravet själv (6 kap. 4 § SkL). Det beror på något som kallas solidariskt ansvar.

Det solidariska ansvaret innebär att den som har rätt till skadestånd kan vända sig till vem som helst av de skadeståndsskyldiga för att få full betalning. Den skadeståndsberättigade personen behöver då inte gå till var och en av de skadeståndsskyldiga för att få betalt.

På grund av det solidariska ansvaret kan alltså vem som helst av föräldrarna krävas på hela skadeståndsbeloppet ensam. Likaså kan en av föräldrarna tvingas att betala hela beloppet om den andra föräldern vägrar att betala sin del.


Den betalande föräldern har rätt att få ekonomisk ersättning av den andra föräldern

Den förälder som får betala hela skadeståndet själv har rätt att få ekonomisk ersättning av den andra föräldern, motsvarande den del av skadeståndet som den andra föräldern skulle ha betalat. Detta ingår i det solidariska ansvaret och kallas för regressrätt. Den betalande föräldern får en regressfordran på den andra föräldern.

På detta sätt blir alltså den betalande föräldern kompenserad för att ha fått betala hela skadeståndet. I slutändan ska föräldern ha fått tillbaka de pengar som denne betalade i den andra förälderns ställe.


Föräldrarnas betalningsansvar är begränsat

Det är viktigt att föräldrarna vet att de inte är skyldiga att betala hela skadeståndsbeloppet på 18 000 kronor för den minderåriga personen. Ansvaret för båda föräldrarna är nämligen begränsat till en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse (3 kap. 5 § andra stycket SkL).

Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor. En femtedels prisbasbelopp är 9 300 kronor – mer än så behöver föräldrarna inte betala för en skadehändelse.

Om det är flera skadehändelser som ska ersättas ska föräldrarna gemensamt betala högst 9 300 kronor av skadeståndet per skadehändelse.

Det lär framgå av domstolens dom hur många skadehändelser som ligger till grund för skadeståndsbeloppet. Eventuellt är det bara fråga om en enda skadehändelse.


Den minderåriga personen är skyldig att betala resten av skadeståndet

Resten av skadeståndet blir den minderårige skyldig att betala. Skulden kommer att finnas kvar tills dess att den betalas.


Sammanfattning

För att sammanfattningsvis svara på dina frågor:

- Ja, en av föräldrarna kan behöva betala hela skadeståndskravet själv på grund av det solidariska ansvaret.

- Det går inte att undvika att betala den andra förälderns del av skadeståndet om den skadeståndsberättigade kräver att få fullt betalt av den första föräldern. Dock har den betalande föräldern alltid rätt att få tillbaka pengar från den andra föräldern, motsvarande vad den andra föräldern skulle ha betalat av skadeståndet.

Det är bra om den betalande föräldern får dokumenterat att den andra föräldern är skyldig hen pengar. Ett skuldebrev fungerar som ett bevis för att den andra föräldern har en skuld att betala. Vid intresse går det att köpa ett skuldebrev till ett fast pris via Lawlines avtalsrobot.

Om den andra föräldern dröjer med att betala sin skuld eller vägrar att betala så vill jag råda den betalande föräldern att ta professionell hjälp för att hantera situationen.

Vi på Lawline hjälper gärna till om det uppstår några problem – det går att skicka ett mail till info@lawline.se, ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.

Avslutningsvis är föräldrarna inte skyldiga att betala mer av skadeståndet än en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse. Resten av skadeståndet ska betalas av den minderåriga personen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.


Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”