Kan en förälder behöva betala underhållsbidrag trots barnen bor växelvis?

2017-12-15 i Underhåll
FRÅGA
Min ex-man och jag har våra döttrar varannan vecka sedan skilsmässan. Vi har hela tiden deöat på alla utgifyer oavsett hur ekonomin har sett ut. Jag får sedan dess båda barnbidraget då min inkomst är mycket lägre än min ex-mans. Jag har under stora delar av tiden sedan skilsmässan varit helt eller delvis sjukskriven och har inte fått in någon heltidsinkomst på flera år medan ex-mannen har en chefsposition och tjänar dubbelt så mycket som jag (minst 60-65 000 kr/mån). Jag har i nuläget ingen inkomst alls då jag inte vet om jag får igenom min sjukskrivning varför jag inte längre kan betala hälften av barnens kostnader. I lagen står att man ska försörja barnen utifrån sin ekonomiska förmåga varpå jag anser att min ex-man bör betala mer för våra barn då jag inte har någon inkomst och han har en mycket god sådan. Vår äldsta dotters fritidsintresse är ridning som är mycket kostsamt och jag kan inte betala för de kommande ridlektionerna eller bekosta andra fritidsaktivitet och liknande så att barnen får likvärdiga levnadsförhållanden hos både mig och min ex-man. Han anser att han inte ska betala något ytterligare för barnen eftersom vi har dem varannan vecka och jag får båda barnbidragen. Vad ska vi göra? Hur ska det vara? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som gäller för underhållskyligheten när barnen bor växelvis hos föräldrarna samt hur man kan gå tillväga för att få hjälp med frågor som rör underhållsbidrag. Regler som rör vårdnad, barns boende och underhåll finns i Föräldrabalken.

Underhållsskyldigheten anses normalt uppfylld när barn bor varannan vecka

Båda föräldrarna är underhållsskyldiga för sitt barn utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (FB 7:1) En förälder är alltså alltid skyldig att svara för sina barns underhåll. En förälder uppfyller sin underhållsskyldighet antingen genom att betala underhållsbidrag till barnet eller genom att ha barnet varaktigt boende hos sig.(FB 7:2) Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar (t.ex. varannan vecka). I normalfallet anses en förälder uppfylla sin underhållsskyldighet om barnet bos hos denne växelvis. I vanliga fall behöver därför ingen förälder betala underhållsbidrag i den situationen. Men det kan finnas undantag, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra. Enligt ett rättsfall från Högsta domstolen kan en förälder i vissa fall behöva betala underhållsbidrag trots att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Förutsättningen är att den föräldern har en mycket större ekonomisk förmåga än den andra föräldern. Högsta domstolen säger också att en central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte avviker för mycket från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har. (NJA 2013 s. 955)

Om det är så att dina barns pappa har en mycket större ekonomisk förmåga än dig är det därför möjligt att han är underhållsskyldig trots att boendet är växelvis.

Rätt till underhållsstöd när du har barnen boende hos dig växelvis

Det finns också en möjlighet att du kan få underhållsstöd från Försäkringskassan vid växelvist boende. För att ha rätt till det krävs bland annat att man har låga inkomster. Om man har två barn innebär det att man inte man inte tjänar mer än 253 600 kronor per år. Det finns mer information om detta på Försäkringskassans hemsida.

Hur kan man gå tillväga för att få hjälp med underhållsbidrag?

Underhållsskyldighet bestäms i avtal eller genom dom. (FB 7:2) Om ni inte kan komma överens om underhållsbidraget själva kan ni få hjälp av Försäkringskassan. På deras hemsida kan du boka ett webbmöte med en handläggare för att få gratis hjälp.

Sammanfattningsvis ska vardera förälder ta del i barnets underhåll utefter sin egen förmåga. Om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andre kan det ibland anses rimligt att den föräldern betalar underhållsbidrag trots att barnen bor växelvis. Om du vill ha mer information om underhållsbidrag i din situation rekommenderar jag att du bokar ett kostnadsfritt webbmöte med en handläggare hos försäkringskassan.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Charlotta Nermark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?