Kan en felskrivning göra avtal ogiltigt?

2021-03-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Vi har bokat bröllop på en gård. Vi skrev kontrakt i sep-okt 2020 gällande bröllop i juli 2021. Det som hände var att värden för lokalen skickade ut ett avtal först med ett annat belopp men samma datum, som vi signerade och skickade tillbaka. Därefter insåg värden att det var fel belopp och skickade ett nytt avtal med nya belopp för samma bröllop/datum som vi signerade och godtog då. Kan detta på något sätt ogiltigförklara kontraktet helt eller vilket kontrakt är det som gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis blir avtalslagen (1915:218) (AvtL) tillämplig på din fråga, då frågan rör avtalsrätt.

Avtalet är enligt huvudregeln bindande

Svensk avtalsrätt grundar sig på löftesprincipen. Av 1 § AvtL framgår att ett avtal blir bindande när ena parten har skickat ett anbud (ett förslag) och får en accept (ett godkännande). Jag tolkar din situation som att det är lokalvärden som har skickat ett anbud, varpå ni har signerat, alltså accepterat avtalet. Enligt huvudregeln är alltså ert avtal bindande. Det är dock lite svårt att förstå händelseförloppet i frågan. Om jag ska tolka din fråga som att ni redan har signerat ett avtal en gång är det avtalet bindande, om det var "rätt pris". Har ni däremot accepterat även det "nya" avtalet så bör det nya avtalet gälla och ersätta det gamla.

Det finns undantag från avtalsbundenhet

Det är dock viktigt att belysa att undantag finns för när ett avtal är bindande, d.v.s. ogiltighetsgrunderna. En av dessa framgår av 32 § AvtL och kallas förklaringsmisstag. Det handlar om att en felskrivning inte är bindande så länge ni som motparter förstod att det var fel, eller borde ha förstått. Exempelvis borde ni ha förstått att det var fel summa, om ni länge har diskuterat fram ett visst pris och bestämt er för 10 000 kr, men att det i kontraktet ni signerade stod 1000 kr. Ett uppenbart skrivfel har alltså uppkommit där det är uppenbart att en 0:a saknas. Då borde ni ha förstått att det var en felskrivning och motparten blir inte längre bundna av sitt anbud om felaktiga 1000kr. Om er situatoíon dock är den motsatta, det vill säga att "misstaget" inte var något ni förstod eller borde ha förstått, så är motparten bunden av sitt anbud. Det billigare priset ska således gälla.

Motparten kan ha återkallat anbudet

Ytterligare ett undantag mot avtalsbundenhet i din situation skulle vara om lokalvärden återkallat sitt anbud till er innan eller samtidigt som ni fick det nya kontraktet. Denna situation regleras i 7 § AvtL. Om det var så att ni fick del av kontrakten samtidigt så ska alltså det nya avtalet räknas som att det gamla upphävs och är det korrekta, om det framgår att det gamla avtalet inte ska gälla i förhållande till det nya. I sådana fall är motparten inte bunden av felskrivningen i första avtalet. Om ni dock fick det andra kontraktet efter det första (alltså inte samtidigt), så är detta återkallande inte tillämpligt och avtalet är bindande.

Sammanfattning

För att summera ihop svaret är huvudregeln att avtal är bindande efter ena parten skickat ett anbud och andra parten har accepterat anbudet. Beroende på hur händelseförloppet exakt har sett ut kan dock olika undantagsregler som belysts aktualiseras för att ert avtal inte ska vara bindande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?