Kan en fastighetsskuld ärvas?

FRÅGA
Skulder ärvs ju inte men fråga gäller bolån/fastighetslån.Min man som nyligen avlidit och Jag ägde en fastighet tillsammans. Vi var gifta men sammanbodde inte. Nu har jag bland hans dokument funnit ett fastighetslån där endast min man står som låntagare. Pantbrev finns. Jag förstår ju att jag måste ha skrivit under, men har inget minne av detta. Ärver jag denna skuld?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att man inte ärver skulder. Det är fortfarande din avlidne make, alltså i praktiken dödsboet, som har betalningsansvaret för fastighetsskulden. Huvudregeln är att den avlidnes skulder ska betalas innan dödsboet kan skiftas. Enligt 21 kap. 4 § ärvdabalken (här) ska nämligen bodelning eller arvskifte som vidtagits innan skulderna betalats (eller medel till betalningen har ställts under särskild vård) gå åter. Den som har tagit emot egendom i bodelningen eller arvskiftet kan i så fall bli återbetalningsskyldig. Det är alltså viktigt att det inte sker någon bodelning eller något arvskifte innan situationen med skulden är löst.

Ett sätt att hantera skulden är att dödsboets egendom används för att betala den. Detta är dock givetvis bara möjligt om dödsboet har tillräckligt med egendom för att täcka skulden. Om du vill ha kvar fastigheten, kan det vara en minst lika bra lösning att du tar över betalningsansvaret för skulden samtidigt som du tillskiftar dig din makes andel i fastigheten. Denna lösning förutsätter förvisso att borgenären samtycker till att du tar över skulden, men det borde inte vara något större problem att få borgenärens samtycke eftersom denna redan har säkerhet för skulden i pantbrevet.

Sammanfattningsvis ärver du alltså inte fastighetsskulden, men om borgenären samtycker kan du välja att ta över betalningsansvaret. Detta är en rimlig lösning om du vill undvika att din makes egendom tas i anspråk för att betala skulden.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll