Kan en fastighet som min partner gett mig som gåva utmätas för min partners skulder?

Hej! Jag och min man delade en fastighet, han ägde 1/2 andel and fastighet och jag ägde 1/2 andel . Han gav sin andel av fastigheten för 3 månader sen som en gåva till mig och nu äger jag 100 procent av fastigheten. Gåvan har ett villkor, den har överlåtelseförbud, överlåtelseförbud kan upphävas med hans samtycke. Jag har nyligen fått reda på att han har tagit massor av banklån utan min vetskap då han var spelberoende. Nu går han i terapi och försöker ha ordning på alla räkningar. Det ser ut som att han snart kommer att hamna på kronofogden. Frågan är om kronofogden kan utmäta min fastighet som jag fick som gåva.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan kommer jag att använda mig av begreppen borgenär och gäldenär. Borgenär är en person som har ett krav på en annan person, som då är gäldenär. Borgenären kräver sin skuld av den skuldsatte gäldenären.


Gåvor inom äktenskap

Eftersom du hänvisar till din partner som din man utgår jag från att ni är gifta. Detta gör själva gåvan lite komplicerad. För att förklara problematiken är det viktigt att klargöra begreppet sakrättsligt skydd. Detta är en term som används i svensk rätt, och som innebär att ägaren av egendom är skyddad mot andra anspråk. Jag ska förklara det med ett enkelt exempel.


En person, A, får en bil av en person, B, som gåva. Nu är bilen B:s egendom. För att A:s borgenärer inte ska kunna ta bilen krävs det i många länder enbart att B kan visa att egendomen tillhör B genom ett gåvobrev eller liknande. I Sverige finns det dock ett krav på tradition, vilket innebär att egendomen måste flyttas från A till B, för att B ska få sakrättsligt skydd. A måste förlora kontrollen över egendomen för att B ska kunna säga att tradition har skett, och att B därför har sakrättsligt skydd för sitt förvärv av bilen. Det är en krånglig reglering som inte är utan kritik i Sverige, men det är så rättsläget ser ut.


Som du förstår blir detta svårt när man som gifta partners vill ge varandra gåvor. Detta har man löst genom att gåvor inom äktenskap kan registreras hos Skatteverket, se 8 och 16 kap. äktenskapsbalk (1987:230).


Utmätning av egendom

Reglerna om utmätning hittar du i första hand i utsökningsbalk (1981:774) (hädanefter UB). Det är detta som sker när en person inte kan betala sina skulder och Kronofogden kopplas in.  En person som har en exekutionstitel får begära utmätning av personen som är skyldig pengar, se 3 kap. 1 § UB. En exekutionstitel innebär helt enkelt att man har fått sitt krav fastställt.


Utmätning betyder att egendom säljs för att betala skulderna, se 4 kap. 1 § och 2 § UB (i 2 § kan du se att pantbrev i fastigheten kan påverka er situation). Det är den som ansöker om utmätning som har rätt till de medel som kommer in genom utmätningen, och inte alla som har en fordran på din man. Att en part fått till en utmätning innebär alltså inte en rätt för alla fordringsägare att få betalt ur den specifika utmätningen.


Enligt 4 kap. 24 § UB får fast egendom endast utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären, alltså din man i det här fallet. Här spelar lagfarten väldigt stor roll för att visa på ägandet.


Överlåtelseförbudet

Ett överlåtelseförbud innebär att mottagaren av egendomen inte får sälja denna vidare. Överlåtelseförbudet är då giltigt mellan parterna. Normalt kan avtal mellan parter inte påverka en utomstående part. I praxis har man dock gjort undantag från detta vid gåvor, se NJA 1993 468. I rättsfallet hade en person köpt en fastighet med ett överlåtelseförbud inskrivet i kontraktet. Frågan i rättsfallet var om detta hindrade att fastigheten såldes på exekutiv auktion för att betala köparens skulder till en av dennes borgenärer. HD menade på att överlåtelseförbudet inte får verkan mot tredje man i fall av köp. Hade förvärvet skett genom gåva hade detta överlåtelseförbud även fått verkan mot köparens borgenärer, jämför 5 kap. 5 § UB och NJA II 1968 s. 549.


I er situation innebär överlåtelseförbudet att fastigheten inte hade kunnat utmätas för dina skulder om det hade blivit aktuellt. Detta motiveras av respekt mot gåvogivaren, som inte har fått något för att lämna ifrån sig fastigheten och därför förtjänar att den stannar hos gåvotagaren. I er situation får detta dock ingen betydelse för vad som kan utmätas för din mans skulder.


Hur detta appliceras på er situation

Det absolut viktigaste är att gåvan av halva fastigheten till dig har registrerats hos Skatteverket. Om så inte är fallet är risken stor att hans andel utmäts, eftersom det enligt svensk rätt inte kan anses att äganderätten verkligen har gått över till dig på ett sätt som skyddar dig mot din mans borgenärer. Om gåvan har registrerats och du har erhållit lagfart kan du visa att fastigheten tillhör dig och att den därför inte kan utmätas. Makar ansvarar nämligen inte för varandras skulder, vilket är en vanlig missuppfattning. Problemet som uppstår i äktenskap när Kronofogden knackar på är istället att det inte går att särskilja vem som äger vad vid en utmätning och att egendomen därför utmäts.


Om ni inte har registrerat gåvan ännu skulle jag så fort det bara är möjligt kontakta Skatteverket för att ordna med detta innan det blir aktuellt med en utmätning för din mans skull. Det ska dock höjas en varningens finger för att man inte kan ge bort all sin egendom när en utmätning är nära förestående i förhoppningen att undanhålla egendom. En person som är nära utmätning och som medvetet försöker undanhålla egendom för sina borgenärer, eller på annat sätt medvetet skadar borgenären genom att ge bort egendomen kan göra sig skyldig till brottet oredlighet mot borgenärer, se 11 kap. 1 § brottsbalken.


Om ni inte har registrerat gåvan ännu är det viktigt att ni är noga med att avgöra hur reell risken är för att en utmätning blir aktuell för din man. Så som jag tolkar dig är risken betydande, varför det kan vara för sent att registrerar gåvan nu utan att din man gör sig skyldig till oredlighet mot borgenärer.


Sammanfattningsvis

För att fastigheten ska vara skyddad från en utmätning för din mans skulder krävs det att gåvan är registrerad hos Skatteverket. Är detta fallet är allt som det ska och egendomen kommer inte att ingå i utmätningen, förutsatt att allt gått rätt till och att ni kan styrka det.


Om ni inte har registrerat gåvan måste ni avgöra om det fortfarande är möjligt utan att riskera att din man gör sig skyldig till brott mot borgenärerna. Utifrån din fråga verkar det som att det kan vara för sent.


Om så är fallet kommer halva fastigheten ingå i utmätningen. Det som sker då är oftast att man säljer hela fastigheten och ger delägaren sin andel i rena kontanter. Det ska dock framhävas att Kronofogdemyndigheten är en av våra mer flexibla myndigheter, och deras enda uppdrag är att tillvarata borgenärens intresse. Det kan alltså vara möjligt att köpa ut din man om ni vill undvika att fastigheten säljs i sin helhet. Detta måste dock göras i samråd med Kronofogden och borgenärerna.


Om du skulle ha några frågor kring mitt svar är du varmt välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”