Kan en fängelsedom i belastningsregistret hindra mig från att få jobb i framtiden?

2020-09-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag blev dömd i oktober 2019 för penningtvättsbrott och medhjälp till grov utpressning, mitt straff blev 2 månaders fängelse samt skyddstillsyn. Jag har avtjänat mitt straff och min tillsyn går ut nu i oktober iår. Jag vill gärna utbilda mig och ironisk nog gillar jag juridik och arbeta med siffror. Jag skulle vilja utbilda mig och arbeta som paralegal eller eventuellt redovisningsekonom.. men hur ser det ut? Kan jag ens få jobb inom det? Även om jag utbildar mig efter brottet och verkligen visar att man kan lita på mig och att jag är en ny person, eller ska jag bara lägga dom drömmarna på hyllan och vänta 10 år..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en fängelsedom i belastningsregistret kan hindra dig från att utbilda dig och arbeta som exempelvis paralegal eller redovisningsekonom.

17 § Lag (1998:620) om belastningsregister innehåller bestämmelser om när en uppgift "gallras", dvs försvinner från belastningsregistret och inte längre blir synlig. Hur länge en dom eller uppgift i belastningsregistret står kvar beror på vilket straff man fått samt ens ålder vid tidpunkten för brottet.

En fängelsedom ska gallras 10 år efter frigivningen. Detsamma gäller för skyddstillsyn.

Det finns, såvitt jag vet, inget uttryckligt krav på att en paralegal eller redovisningsekonom ska vara ostraffad för att kunna utbildas eller få arbete. Det är arbetsgivaren som kan välja att begära ett belastningsutdrag i samband med en rekryteringsprocess. Eftersom en paralegal arbetar inom rättsväsendet eller en advokatbyrå och en redovisningsekonom arbetar med finansiella medel kan det finnas ett outtalat krav på en "lämplig" bakgrund. Jag kan tyvärr inte ge något exakt svar på hur en eventuell arbetsgivare kommer resonera i framtiden angående din dom. Du har avtjänat ditt straff och ska givetvis inte straffas hela livet. Det finns de arbetsgivare som kommer vara skeptiska (när/om) de endast utgår ifrån ditt belastningsregister medan det säkerligen finns de som kan ta hänsyn till din bakgrund och ge dig en chans.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1514)
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (92105)