Kan en exflickvän som försöker förstöra ett nytt förhållande anmälas för ofredanden och hur ser straffen ut för en 19 åring som döms för ett allvarligt brott?

FRÅGA
hej, min nuvarande pojkväns ex låter inte honom vara, det tog slut mellan dom för flera månader sedan och nu har han mig. Han är skyldig henne pengar som han ska betala tillbaka men hon fortsätter bara tjata, hon kallar honom saker och låter honom inte vara, hon accepterar inte att han gått vidare från henne och har en ny. Hon vet allt om honom och bara försöker förstöra för honom på ett eller annat sätt. Hon säger till honom något om att försöka få mig och tycka han är världens sämsta pojkvän och sånt som att hon försöker förstöra mellan oss också. Hon har sagt innan att hon vill ha tillbaka honom men han har gått vidare och vill inte alls ha henne tillbaka. Hon har också polisanmält honom för något han absolut inte gjort, hon polisanmälde honom mot tror det var våldtäkt, vilket han absolut inte gjort och skulle aldrig göra, men hon vill bara förstöra för honom, vad ska jag göra? kan man anmäla för detta? är så orolig, han är 19 o är rädd vad som kommer hända med honom, kommer han hamna i fängelse för att hon anmälde men han är ju oskyldig för det, snälla hjälp// från en orolig flickvän
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Jag kommer börja med att svara på frågan om vad ni skulle kunna anmäla exflickvännen för. Sedan kommer jag att ta upp det faktum att din pojkvän är polisanmäld för våldtäkt och vad det kan få för konsekvenser.

Exflickvännen skulle kunna ha gjort sig skyldig till ofredanden

I din fråga framgår det inte helt tydligt vad exakt exflickvännen har gjort mer än att hon har tjatat på din pojkvän, kallat honom vissa saker och polisanmält honom. Det brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är ofredanden (BrB 4 kap. 7 §). Där står bland annat att man utsätter någon annan för störande kontakter. Dessa kontakter är inte bara fysiska sammanträffanden utan kan även vara via till exempel internet. Detta kan vara fallet om exflickvännen till exempel har skickat massa meddelanden till din pojkvän eller personligen träffat honom och detta har skett på ett störande sätt genom att det har skett ett flertal gånger eller på ett kränkande sätt. Ofredanden kan annars ske genom att någon har ett hänsynslöst agerande. Exempel på detta kan vara flertal oönskade telefonringningar, upprepade trakasserande sms eller trakasserier på annat sätt.

Oavsett vad exflickvännen har gjort så måste det ha varit ägnat att kränka din pojkväns frid på ett kännbart sätt. Du skriver att exflickvännen försöker förstöra för din pojkvän och för ert förhållande. Om exflickvännen har trakasserat på sådant sätt som jag beskrivit ovan anses det utgöra angrepp på din pojkväns privata sfär som han har rätt att hålla fredad. I det fall hennes handlingar mot din pojkvän är upprepade trakasserier som kränker din pojkväns frid så kan hon göra sig skyldig till ofredanden. Jag vet som sagt inte exakt vad exflickvännen har gjort mot din pojkvän men om det rör sig om något som jag beskrivit ovan eller något liknande så skulle jag råda dig och din pojkvän att anmäla exflickvännen för ofredanden.

Vad händer med polisanmälan mot din pojkvän?

Jag kan omöjligt säga om polisanmälan mot din pojkvän kommer leda till åtal eller inte eftersom jag vet för lite om situationen och vad som kan ha hänt. Du nämner dock en oro för att din pojkvän ska hamna i fängelse och jag tänker därför att jag ska ta upp detta.

Om din pojkvän skulle dömas för brottet, kan då fängelse bli aktuellt?

För det fall din pojkvän skulle åtalas och senare döms för våldtäkt så finns fängelse med i straffskalan (se BrB 6 kap. 1 §). Eftersom din pojkvän är 19 år får fängelse endast dömas ut ifall det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda fall för det, BrB 30 kap. 5 § andra stycket. Om ett straff för ett brott ligger på över 1 års fängelse så finns det ett antagande att fängelse bör dömas ut. Straffet för våldtäkt är lägst 2 år och det styrker alltså antagandet om att fängelse kan bli aktuellt, BrB 6 kap. 1 §. Dessutom är våldtäkt att anse som ett allvarligt brott och det gör också att fängelse oftast är en lämplig påföljd.

Andra påföljder än fängelse

För ungdomar under 21 år kan ibland ungdomstjänst bli en aktuell påföljd, se BrB 32 kap. 2 §. Däremot blir denna påföljd bara aktuellt om det finns fängelse i straffskalan med högst 6 mån och därför kan inte detta bli en lämplig påföljd vid brottet våldtäkt.

Ungdomsvård är en påföljd som skulle kunna bli aktuellt ifall din pojkvän har behov av vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lag om vård av unga (LVU), BrB 32 kap. 1 § första stycket. Ungdomsvård får dock bara dömas ut om det anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unges tidigare brottslighet, BrB 32 kap. 1 § andra stycket. Jag har svårt att svara på ifall ungdomsvård skulle bli aktuellt för din pojkvän (för det fall han skulle dömas för våldtäkt) eftersom allt beror på hans behov av vård.

Som 19 åring får man reducerat straff

Som min bedömning ser ut just nu så finns det en risk att din pojkvän skulle kunna dömas för påföljden fängelse ifall han gör sig skyldig till våldtäkt. Detta eftersom det rör sig om ett allvarligt brott där fängelse i straffskalan är lägst 2 år. Det faktum att din pojkvän är 19 år gammal gör däremot att han kan dömas till ett kortare straff än vad som står i bestämmelsen om brottet, BrB 29 kap. 7 §. För en 19 åring kan straffet bli reducerat med 2/3. För det fall 2 års fängelse egentligen skulle bli aktuellt kan alltså en 19 åring istället få fängelsestraff i drygt 1 år (möjligtvis 1,5 år).

Sammanfattning

Vad gäller de ageranden som exflickvännen har gjort så skulle ni kunna anmäla henne för ofredanden ifall hon upprepade gånger trakasserar din pojkväns frid. Sedan vad gäller det faktum att din pojkvän har blivit polisanmäld för våldtäkt kan jag omöjligt svara på hur den processen kommer att fortsätta (om åtal väcks och om han sedan i så fall blir dömd). Men för det fall din pojkvän skulle bli åtalad och senare dömd för våldtäkt så finns det en risk att han får fängelsestraff eftersom brottet anses vara av allvarlig art och det är lägst 2 år fängelse i straffskalan. Om han skulle dömas för fängelse så kan han i vart fall få minskat straff med 2/3 eftersom han endast är 19 år gammal.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1128)
2021-02-28 Är det ett ofredande att vid upprepande tillfällen fotografera någon?
2021-02-27 är störande grannar ofredande
2021-02-27 Finns det någon lagbestämmelse mot "hämndporr"?
2021-02-26 Är det lagligt att säga n-ordet?

Alla besvarade frågor (89820)