Kan en entreprenör bli ersättningsskyldig för en underentreprenörs vårdslöshet?

FRÅGA
Vilket ansvar gentemot en beställare har en entreprenör för de fel som en underentreprenör gör.? Jag har av en entreprenör beställt ett arbete som är utfört men i samband med detta så fällde underentreprenören av misstag ett stort träd på vår tomt. Kan entreprenören hänvisa mig till underentreprenören för att få ersättning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du drabbats av en sakskada. Ersättning för en sakskada utgår om den orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet (2 kap 1 § skadeståndslagen). Underentreprenören har här med största sannolikhet agerat vårdslöst vid trädfällningen. Huvudregeln är då att denne ansvarar för sin egen vårdslöshet. Frågan du ställer dig här är om entreprenören skulle kunna hållas ansvarig för detta, istället för underentreprenören. Denne entreprenör skulle i så fall bli ansvarig för en annans vårdslöshet.

Vad står i avtalet?

Svaret på din fråga kommer att avgöras utifrån vad som egentligen är avtalat. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket gör att du kan avtala bort det mesta i den. Regleras ansvaret för denna typ av händelse i avtalet är det således det som står i avtalet som gäller. Om lösningen inte går att hitta i själva avtalet följer nedan ett resonemang kring vem som skulle kunna vara ersättningsskyldig i detta fall.

Kan entreprenören bli ersättningsskyldig för underentreprenörens vårdslöshet?

Som jag tolkar din fråga har du beställt ett arbete av en entreprenör. Det föreligger alltså ett avtal mellan dig och entreprenören. Detta avtal fullgörs sedan genom att entreprenören i sin tur anlitar en underentreprenör för att fullgöra sin avtalsförpliktelse mot dig. I detta läge skulle jag vilja hävda att entreprenören har ett ansvar för sin underentreprenörs vårdslöshet. I den juridiska litteraturen pratar man om det s.k. ”kontraktsmässiga principalansvaret”, vilket i grunden innebär att den som anlitar någon att utföra en preciserad kontraktsförpliktelse, själv blir ansvarig för dennes vårdslöshet vid utförandet av uppdraget.

Om ett avtal föreligger mellan dig och entreprenören att denne ska utföra en kontraktsförpliktelse, bär denne också enligt mig ett ansvar för underentreprenörens vårdslöshet vid utförandet av denna förpliktelse. Ser avtalsförhållandet i din fråga ut på detta sätt mig borde det enligt mig inte föreligga något hinder mot att rikta ett ersättningsanspråk mot entreprenören istället för underentreprenören.
Om de specifika omständigheterna i din fråga gör att det inte känns rimligt att det föreligger något ”kontraktsmässigt principalansvar”, får du istället rikta ditt ersättningsanspråk mot underentreprenören. Denne får då själv, precis som i normala fall, ansvara för sin egen vårdslöshet.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?