Kan en dom avseende grov misshandel påverka körkortstillstånd?

2020-12-04 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag är 17 år och misstänks för grov misshandel i samband med inbrott av mitt hus. Ifall jag skulle bli dömd, är det troligt att mitt befintliga körkortstillstånd blir indraget eller att mina chanser att ta B-körkort blir påverkade som direkt följd av domen? Jag är ej dömd eller misstänkt för något brott tidigare.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Kommer en dom avseende grov misshandel få någon påverkan för ditt befintliga körkortstillstånd eller dina möjligheter att ta B-körkort?
Ett körkortstillstånd eller ett körkort kan ingripas på olika sätt, t.ex. genom en återkallelse eller en varning (5 kap. 1-2 §§ körkortslagen). Ett körkortstillstånd kan återkallas på en mängd olika grunder. Den grund som skulle kunna bli relevant i ditt fall är punkt sex (5 kap. 3 § punkt sex körkortslagen). Den gäller om du gjort dig skyldig till brott där det kan antas att du inte kommer visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om du pga. dina personliga förhållanden i övrigt inte anses lämplig att ha körkort. Generellt gäller denna bestämmelser kvalificerad brottslighet som genomförs på ett yrkesmässigt eller särskilt grovt sätt. Vad gäller personliga förhållanden kan det t.ex. vara ett narkotikaberoende.

I ditt fall handlar det om en möjlig grov misshandel. Det ska handla om ett allvarligt brott, som dock egentligen inte behöver vara ett trafikbrott eller ha något samband med bilkörning. På Transportstyrelsens hemsida står t.ex. grov misshandel med som ett exempel. Det innebär att en dom avseende grov misshandel kan komma att påverka ditt körkortstillstånd. Men oavsett är det är upp till Transportstyrelsen som kommer göra en bedömning av samtliga omständigheter i ditt enskilda fall om de vill återkalla ditt körkortstillstånd eller inte.

Om ditt körkortstillstånd återkallas kommer Transportstyrelsen bestämma en spärrtid, dvs. en period då ditt körkortstillstånd är återkallat och inget nytt får ges. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen).

Hoppas du fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (877)
2021-04-19 Kan jag behålla min bil utlandsregistrerad trots hemvist i Sverige
2021-04-18 Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?
2021-04-16 Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning
2021-04-15 Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?

Alla besvarade frågor (91388)