Kan en dom avseende grov misshandel påverka körkortstillstånd?

Hej! Jag är 17 år och misstänks för grov misshandel i samband med inbrott av mitt hus. Ifall jag skulle bli dömd, är det troligt att mitt befintliga körkortstillstånd blir indraget eller att mina chanser att ta B-körkort blir påverkade som direkt följd av domen? Jag är ej dömd eller misstänkt för något brott tidigare.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Kommer en dom avseende grov misshandel få någon påverkan för ditt befintliga körkortstillstånd eller dina möjligheter att ta B-körkort?
Ett körkortstillstånd eller ett körkort kan ingripas på olika sätt, t.ex. genom en återkallelse eller en varning (5 kap. 1-2 §§ körkortslagen). Ett körkortstillstånd kan återkallas på en mängd olika grunder. Den grund som skulle kunna bli relevant i ditt fall är punkt sex (5 kap. 3 § punkt sex körkortslagen). Den gäller om du gjort dig skyldig till brott där det kan antas att du inte kommer visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om du pga. dina personliga förhållanden i övrigt inte anses lämplig att ha körkort. Generellt gäller denna bestämmelser kvalificerad brottslighet som genomförs på ett yrkesmässigt eller särskilt grovt sätt. Vad gäller personliga förhållanden kan det t.ex. vara ett narkotikaberoende.

I ditt fall handlar det om en möjlig grov misshandel. Det ska handla om ett allvarligt brott, som dock egentligen inte behöver vara ett trafikbrott eller ha något samband med bilkörning. På Transportstyrelsens hemsida står t.ex. grov misshandel med som ett exempel. Det innebär att en dom avseende grov misshandel kan komma att påverka ditt körkortstillstånd. Men oavsett är det är upp till Transportstyrelsen som kommer göra en bedömning av samtliga omständigheter i ditt enskilda fall om de vill återkalla ditt körkortstillstånd eller inte.

Om ditt körkortstillstånd återkallas kommer Transportstyrelsen bestämma en spärrtid, dvs. en period då ditt körkortstillstånd är återkallat och inget nytt får ges. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen).

Hoppas du fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”