Kan en dödsbodelägare agera på egen hand?

Är det lagligt att gå in i dödsbo utan de andra dödsbodelägarnas tillåtelse,hon tog de ekonomiska handlingarna.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Dödsbodelägare har till uppgift att förvalta dödsboet. Bestämmelser om detta återfinns i 18 kap. ärvdabalken (ÄB). Förvaltningen ska ske gemensamt vilket innebär att alla åtgärder som vidtas för dödsboets räkning måste beslutas av dödsbodelägarna tillsammans, förutom åtgärder som är inte går att skjuta upp (18 kap. 1 § ÄB). Dessa åtgärder får företas om någon av dödsbodelägarnas samtycke inte kan inhämtas.

Vid en bouppteckning, som ska hållas senast tre månader efter dödsfallet, ska den avlidnes alla tillgångar och skulder dokumenteras så som de var vid dödsfallet (20 kap. 4 § ÄB). För det fall att en dödsbodelägare på egen hand t.ex. sålt egendom i dödsboet, kan en rad konsekvenser aktualiseras. Ansvar för t.ex. bedrägeri och förskingring kan bli aktuellt. Ingen avyttring får göras innan skulderna betalts eller betryggande säkerhet ställts för eventuella skulder. Om avyttring eller liknade ändå har skett kan dödbodelägaren förpliktas återbära egendomen eller ersätta dess värde (18 kap. 6 § ÄB).

Skulle det vara så att dödsbodelägarna inte kommer överens eller om det skulle finns någon annan anledning till att låta en tredje man sköta förvaltningen av dödsboet, kan en ansökan om en boutredningsman göras hos tingsrätten (19 kap. 1 § ÄB).

Din avlidnes hem och ägodelar ska alltså lämnas orörda tills det att bouppteckning är gjord. Skulle någon ta saker från dödsboet kan denne bli skyldig att återbära egendom, ersätta dess värde eller till och med hållas ansvarig för straffbart brott.

Jag hoppas att detta har gett dig ett tillfredsställande svar. Vid ytterligare funderingar tveka inte inför att höra av dig igen! Om behov av jurist uppstår kan du finna hjälp här, hos Familjens jurist.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck PizevskaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”