FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder04/11/2020

Kan en demenssjuk person dömas för ett begånget brott?

Hej, jag blev i dagarna på min arbetsplats på ett demensboende överfallen av en demensjuk boende som oprovocerat slog mig flera gånger hårt i ansiktet med en sko samt därefter försökte att strypa mig så pass hårt att jag med våld var tvungen att slå mig fri.

Min fråga är om det går att gå vidare med händelsen genom en polisanmälan eller om den demenssjuka personen på något vis är skyddat genom lag pga sin sjukdom och ej kan stå till svars för sina handlingar? Man pratar mycket idag om hur de sjuka oavsett sjukdom ska ha rätt till självbestämmande osv men kan tycka att de då även borde ha ansvar vad gäller sina handlingar? Chefen i verksamheten vill helst lägga locket på då det anses vara en del av arbetet att acceptera våld vilket jag tycker låter relativt befängt även om det har blivit vardag idag på många vårdboenden. Kan jag som sagt gå vidare med saken själv bara för att röra om lite i grytan eller är jag helt ute och cyklar med mina tankar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet som personen gör sig skyldig till är misshandel alternativt grov misshandel, se 3 kap. 5 - 6 §§ BrB.

I straffrätten krävs det normalt sett någon form av insikt kring vad som har skett från gärningsmannen. Jag kan inte uttala mig hur pass sjuk den demensdrabbade gärningsmannen är i ditt fall, men som huvudregel är demens inte något som avgör huruvida straffpåföljd ska följa. Det krävs uppsåt för att kunna dömas för misshandel. Huruvida uppsåt har förelegat i förevarande fall är inte möjligt att avgöra med så pass lite information. Dock är det möjligt för dig att anmäla misshandeln. Demens som sådan är inte ursäktande. Påföljdseftergift är vidare en möjlighet enligt 29 kap. 6 § BrB.

Med vänliga hälsningar!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo