Kan en borgensman säga upp hyresavtal och vad sker om borgensmannen inte kan fullfölja sin förpliktelse?

Hej

Har jag som borgenär möjlighet att säga upp hyresavtal?

Har nämligen ett ex jag vid ett svagt tillfälle i livet gick med på att bli borgenär åt. Som nu inte längre sköter betalningarna längre och jag har inte heller den ekonomiska möjligheten att betala dubbla boenden.

Vad finns det för saker jag kan ta till för att klara denna knipa?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En av de starkaste principerna inom svensk rätt är pacta sunt servanda - avtal ska hållas. Således riskerar du att begå ett avtalsbrott om du slutar följa dina förpliktelser som borgensman. Gentemot hyresvärden är dina juridiska möjligheter begränsade, det enda jag kan tänka mig är att du försöker nå en uppgörelse med hyresvärden som tillfredsställer er båda. Det hela blir också beroende på hur borgensavtalet ser ut. Det kan tänkas vara så att man på vissa ogiltighetsgrunder kan jämka ditt borgensåtagande, detta kräver däremot mer upplysningar.

Du har ingen möjlighet att säga upp hyresavtalet.

Däremot kan det interna avtalsförhållandet mellan dig och din gäldenär bidra till att du kan återfå de pengarna du fått lägga ut, ett s.k regresskrav. Skulle ett sådant krav inte generera resultat kan du kan ansöka om betalningsföreläggande med regresskravet som grund (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.

Slutsats

Situationen du har för handen är inte helt enkel, det hänger mycket på hur samarbetsvilliga parterna i målet är. Betalningsföreläggande är tidskrävande och ställer inga garantier på att du får dina pengar omedelbart, således kan dina utlägg vara betydande och fortlöpande under tiden indrivningen sker.

Om du behöver hjälp med betalningsföreläggande eller önskar en djupare bedömning av ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid här.

Hoppas du fått svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”