Kan en borgenär förlänga preskriptionstiden hur många gånger som helst?

Hej! Kan en borgenär förlänga preskriptionstiden hur många gånger de vill? Har en obetald faktura från 2007 som Intrum nu försöker driva in. De har skickat flera kravbrev som jag inte erkänt, dock känns det absurt att de kan driva in en så pass gammal skuld och åberopa preskriptionsavbrott genom att de skickat kravbrev genom åren. Det är ändå över 10 år...

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen.

Preskription innebär att borgenären (den som har fordran) förlorar rätten att kräva gäldenären (den som är skyldig någon något) på skulden (8 § preskriptionslagen). Detta innebär alltså att den som har en fordran inte kan kräva ut betalning av gäldenären efter det att preskription inträtt.

När inträder preskription?

Den vanliga preskriptionstiden är 10 år efter fordrans tillkomst men vid konsumentfordringar är preskriptionstiden endast 3 år (2 § preskriptionslagen). En konsumentfordran är en fordran som en näringsidkare har mot en konsument. Det som avgör preskriptionstiden är alltså om fakturan du fått är en konsumentfaktura eller inte.

Hur avbryts preskription?

I vissa fall avbryts ovan nämnda preskriptionstid vilket innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen avbrottet (kravbreven) ägde rum och skulden preskriberas inte. Detta kallas preskriptionsavbrott. Beroende på om det är ett konsumentförhållande eller inte så börjar en ny tid om 10 respektive 3 år att löpa (6 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden förlängs alltså och börjar löpa på nytt.

Preskriptionsavbrott kan ske genom att du som gäldenär lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt erkänner fordringen. Preskriptionsavbrott och därmed förlängning av preskriptionstiden kan även ske genom att du som gäldenär får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse från borgenären om fordringen (5 § preskriptionslagen). Har dessa kravbrev kommit dig tillhanda spelar det alltså ingen roll om du "erkänt" dessa eller inte, preskriptionen är avbruten om du inom preskriptionstiden (10 eller 3 år) mottagit kravbrev från borgenären. Detta kan göras hur många gånger som helst och innebär att din skuld kvarstår. Men när preskriptionstiden löpt ut och fordran är preskriberad kan borgenären inte kräva att du betalar skulden.

Sammanfattningsvis så beror utgången i ditt fall på när dessa kravbrev har kommit dig tillhanda. Är detta inom preskriptionstiden (10 respektive 3 år) föreligger preskriptionsavbrott och borgenären har fortfarande rätt att kräva betalt av dig.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Ellen JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo