FrågaFAMILJERÄTTAdoption28/07/2017

Kan en biologisk förälder neka adoption av en 19-åring?

Kan en biologisk förälder neka adoption av en 19 åring ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns i Föräldrabalkens (FB) 4 kap, det hittar du här.

Enligt 4 kap 5a § FB får inte den som är under 18 år adopteras utan föräldrarnas samtycke. En 19-åring behöver således inte föräldrarnas samtycke för att kunna adopteras. Däremot krävs 19-åringens eget samtycke för att adoption ska kunna ske, 4 kap 5 § FB.

Även om föräldrarnas samtycke till adoptionen inte krävs, ska mamman och pappan ändå höras om det kan ske, 4 kap 10 §, tredje stycket FB. Detta innebär att mamman och pappan får tillfälle att lämna sin åsikt i frågan, men det är upp till rätten att ta ställning till huruvida det är lämpligt att adoptionen äger rum, 4 kap 6 § FB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Annie KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000