Kan en biologisk förälder neka adoption av en 19-åring?

2017-07-28 i Adoption
FRÅGA
Kan en biologisk förälder neka adoption av en 19 åring ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns i Föräldrabalkens (FB) 4 kap, det hittar du här.

Enligt 4 kap 5a § FB får inte den som är under 18 år adopteras utan föräldrarnas samtycke. En 19-åring behöver således inte föräldrarnas samtycke för att kunna adopteras. Däremot krävs 19-åringens eget samtycke för att adoption ska kunna ske, 4 kap 5 § FB.

Även om föräldrarnas samtycke till adoptionen inte krävs, ska mamman och pappan ändå höras om det kan ske, 4 kap 10 §, tredje stycket FB. Detta innebär att mamman och pappan får tillfälle att lämna sin åsikt i frågan, men det är upp till rätten att ta ställning till huruvida det är lämpligt att adoptionen äger rum, 4 kap 6 § FB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (602)
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn
2021-07-30 Adoptera 18 åring
2021-07-29 Krävs det samtycke från de biologiska föräldrarna vid en vuxenadoption?
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?

Alla besvarade frågor (94587)