FrågaFAMILJERÄTTAdoption31/01/2022

Kan en biologisk förälder adoptera tillbaka sitt vuxna barn?

Hej! Jag är född och uppvuxen med min mamma och min styvfar. Jag var 13 år när jag fick reda på att min pappa inte var min biologiska pappa. När jag fyllde 18 år ville min styfar adoptera mig och jag skrev under papperet. Idag umgås jag mer med min biologiska pappa än vad jag gör med min styvfar. Min fråga är, skulle min biologiska far kunna adoptera mig i vuxen ålder?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Adoption regleras i 4 kapitlet Föräldrabalken.

När en make eller sambo adopterat den andre makens eller sambons barn ska barnet anses som dessas gemensamma barn (4 kap. 21 § föräldrabalken).

Det finns däremot inga rättsliga hinder mot att en biologisk förälder ansöker om att adoptera sitt biologiska barn. I dessa fall får den biologiska föräldern ansöka om adoption precis som vanligt.

En myndig person får adoptera en annan myndig person om det finns särskild anledning med hänsyn till förhållandet mellan den sökanden och den person denne vill adoptera samt om adoptionen i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § första stycket föräldrabalken).

Vid bedömning av om särskild anledning föreligger ska särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen avser bekräfta en relation som motsvarar den mellan ett barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket föräldrabalken). I ett fall från Högsta domstolen (NJA 2002 s. 425) lades stor vikt vid det faktum att sökanden var biologisk förälder samt hade byggt upp en nära kontakt med den som sökanden ville adoptera och särskild anledning bedömdes föreligga.

När den som ska adopteras är över 12 år krävs även i regel dennes samtycke (4 kap. 7 § föräldrabalken).

En ansökan om adoption skickas in av sökanden till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Finns ingen behörig domstol på orten lämnas ansökan istället in till Stockholms tingsrätt (4 kap. 12 § föräldrabalken).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

För ytterligare hjälp, hör gärna av dig igen eller boka tid hos en av våra jurister HÄR.

Vänligen,

Erika JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000