Kan en arbetstagare bli uppsagd på grund av sjukdom i början av anställningen?

FRÅGA
Hej. Är anställd på ett företag och har anställningsbevis samt passerkort och så. Hade endast arbetat 2 veckor när jag blev kraftigt sjuk. Jag var borta i ca 9 dagar och har läkarintyg för hela perioden. Nu vill arbetsgivaren att jag ska skriva på uppsägningspapper för att de inte tror att jag är redo att börja Jobba när jag är helt redo och behöver ut i arbete. Kan dem säga upp mig så?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör om arbetsgivaren har rätt att säga upp en nyanställd arbetstagare på grund av att denne varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Det framgår inte av din fråga vad för typ av anställning du har, så jag kommer gå igenom vad som gäller i de olika fallen, och till sist tala om vad du kan göra för att komma vidare. När det gäller frågor om uppsägning tillämpas LAS, lag om anställningsskydd.

Tillsvidareanställning

Huvudregeln är att en anställning är tills vidare (här) (även om avtal om tidsbegränsad anställning får träffas, se mer nedan). För att en tillsvidareanställning ska upphöra måste antingen arbetsgivare eller arbetstagare säga upp anställningsavtalet (här). Om arbetsgivaren vill säga upp en anställd, måste uppsägningen vara sakligt grundad (här). En uppsägning har inte saklig grund, om det är skäligt att arbetsgivaren kan omplacera arbetstagaren (här). Vid tillsvidareanställning är den minsta uppsägningstiden för både arbetsgivare och arbetstagare en månad (här). Har arbetstagaren varit anställd mer än två år blir det längre uppsägningstid (här). När det gäller uppsägningstid är det möjligt att åsidosätta paragrafen genom kollektivavtal. Det är även möjligt att arbetsgivare och arbetstagare kan avtala om förmånligare villkor.

Visstidsanställning

Det är tillåtet att ingå avtal om tidsbegränsad anställning om det gäller: 1. Allmän visstidsanställning, 2. Vikariat, 3. Säsongsarbete samt 4. När arbetstagaren har fyllt 67 år (här). Huvudregeln är att en tidsbegränsad anställning upphör när den avtalade tiden har löpt ut (här). Har arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren får arbetstagaren frånträda anställningen (här). Har en arbetstagare varit anställd sammanlagt mer än två år kan allmän visstidsanställning omvandlas till tillsvidareanställning (här). Om någon av de här anställningsformerna är aktuell för din del misstänker jag att det kan vara allmän visstidsanställning (ALVA).

Provanställning

Det är tillåtet att ingå avtal om provanställning, såvida tiden arbetstagaren är provanställd är högst 6 månader (här). Provanställning är vanligt om någon är nyanställd. Om antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter prövotiden, ska hen meddela motparten senast vid prövotidens utgång (här). Gör ingen av parterna detta, omvandlas provanställningen till en tillsvidareanställning (här). En provanställning får avbrytas före prövotidens utgång, såvida inte parterna har avtalat om annat (här). Om arbetsgivaren vill avsluta provanställningen behöver arbetsgivaren inte motivera varför.

Vad du kan göra

Det framgår som sagt inte av din fråga vilken anställningsform du har. Jag rekommenderar att du läser igenom ditt anställningsavtal och kollar om det framgår vilken anställningsform det gäller. Det framgår inte heller av frågan om du har kollektivavtal, eller om du och arbetsgivaren har avtalat om något särskilt. Om du är medlem i någon fackförening rekommenderar jag att du tar kontakt med facket. (Om det inte finns någon lokal fackklubb på arbetsplatsen kan du kontakta facket centralt.) Ifall du har en tillsvidareanställning eller allmän visstidsanställning finns det risk att uppsägningen inte är giltig. Om du är provanställd beror det på vad som står i anställningsavtalet - som jag skrev ovan får en provanställning avbrytas under prövotidens gång, om inte parterna avtalat om något annat.

Om du har fler frågor får du gärna ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1924)
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?
2022-01-23 Är uppsägningen av mig giltig när verksamheten jag jobbat i övergår till en ny arbetsgivare?
2022-01-23 Uppsägningstid vid provanställning
2022-01-22 Kan man förlänga en provanställning mer än 6 månader?

Alla besvarade frågor (98612)