Kan en arbetstagare avbryta provanställningen?

FRÅGA
Hej!Jag påbörjade en provanställning för några veckor sedan. I anställningsavtalet står skrivet att det gäller 1 månads uppsägningstid under visstids- och provanställningen. Fallet är sådant att jag inte trivs alls och vill säga upp mig omgående. Jag har sett andra svar här som refererar till att det under provanställning inte går att avtala om kortare uppsägningstid för arbetstagaren, men att det går för arbetsgivaren. Det verkar dock vara delade meningar kring det. Vad gäller? Kan jag skriftligen skicka in min uppsägning och gå på dagen?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut över att du som anställd avbryter din provanställning, trots uppsägningstiden. När det kommer till frågor om uppsägningstid är det lagen om anställningsskydd (LAS) som man främst vänder sig till.

Finns det en lagstadgad minimigräns för uppsägningstid?

Huvudregeln är att för både arbetstagaren samt arbetsgivaren gäller en minsta uppsägningstid av en månad (11 § första stycket LAS). Dock har du i frågan angett att det rör sig om en provanställning. I sådana fall utgår jag ifrån att prövotiden för denna provanställning är högst sex månader, så som stadgas i 6 § första stycket LAS. Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång (6 § tredje stycket LAS).

I nästan alla fall där denna bestämmelse kommer ifråga är det att arbetsgivaren vill avbryta provanställningen. Dock är det, som du själv märker när du läser lagtexten, inget hinder mot att en arbetstagare vill avbryta provanställningen. Att en provanställning avbryts prövas inte ens genom LAS, utan istället blir själva avtalet om provanställningen den primära källan för vad som gäller då en av parterna vill avbryta provanställningen. Om det alltså stadgas i provanställningsavtalet att det råder en minsta uppsägningstid på en månad är det detta som gäller för dig.

Sammanfattning

Utifrån den information som du har angett i frågan pekar mycket på att det råder en uppsägningstid på en månad enligt avtalet som dessvärre inte kan angripas genom LAS eller annan relevant lagstiftning. Hade det inte stadgats något i provanställningsavtalet hade du alltså haft friheten att direkt avbryta anställningen utan att behöva uppge några skäl till detta.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1708)
2021-02-25 Vilka är konsekvenserna av en felaktig uppsägning?
2021-02-25 Har arbetsgivare rätt att sparka muslimsk anställd för att hon bär slöja?
2021-02-24 Hur mycket i avgångsvederlag kan jag begära?
2021-02-24 Turordning vid arbetsbrist

Alla besvarade frågor (89565)