Kan en arbetstagare avbryta provanställning trots uppsägningstid?

FRÅGA
Hej! Jag har nyligen fått en 6 månaders provanställning på ett call center i närheten av kista. Jag har arbetat där i en 2 veckors period och har ändrat uppfattning om arbetsplatsen och vill sluta på grund av stress och så vidare.Uppsägningstiden är avtalad till 2 veckor, men jag vill inte fortsätta arbeta en dag till på stället.Om jag skulle välja att informera chefen att jag vill säga upp mig och sedan bryter uppsägningstiden på 2 veckor och ej jobbar, vad kan det isånafall få för konsekvenser? Jag vet att min bortgång som anställd inte innebär att företaget behöver leta efter en ersättare då vi är överbemannade men är det fortfarande en möjlighet att företaget fryser den lönen som jag jobbat in mina två tidigare veckor som anställd? Uppskattar all information jag kan få, Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller vid provanställning finner du i Lag om anställningsskydd (LAS).

Efter provanställningens slut övergår anställningen till en tillsvidareanställning, om den inte avbryts dessförinnan. Både arbetsgivaren och du som arbetstagare har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör, och inget skäl till varför man vill avbryta behöver då anges. Ett avbrytande kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om någon av er inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Detta framgår av 6§ LAS.

En provanställning saknar uppsägningstid enligt reglerna i LAS. Detta innebär att om anställningen avbryts innan provanställningens utgång upphör den omedelbart den dag avbrytandet görs. Anställningsavtal som jämfört med reglerna i LAS är sämre för arbetstagaren är ogiltiga i den delen, vilket innebär att en avtalad uppsägningstid som utgångspunkt är ogiltigt, se 2§ andra stycket LAS.

Däremot får avvikelser från reglerna om provanställning göras i kollektivavtal, se 2§ tredje stycket LAS. Om det finns regler i ett kollektivavtal som avviker från 6§ LAS, ska reglerna i kollektivavtalet gälla före. Detta innebär att arbetsgivaren har möjlighet att avtala om uppsägningstid genom kollektivavtal, och finns ett kollektivavtal med sådant innehåll gäller den uppsägningstid som där anges även fast det är fråga om en provanställning. Det är därför viktigt att se efter om det finns något kollektivavtal på din arbetsplats och vilket kollektivavtal din anställning i sådana fall omfattas av. Detta gör du genom att utgå från den bransch och den verksamhet du arbetar inom. Det ska också framgå av ditt anställningsavtal vilket kollektivavtal som gäller för din anställning. Om en uppsägningstid vid provanställning är reglerad i kollektivavtal, är du som arbetstagare bunden av denna.

Om du som arbetstagare skulle underlåta att fullfölja dina förpliktelser, dvs. att arbeta, under uppsägningstiden, bryter du mot ditt avtal och kan bli skadeståndsskyldig om arbetsgivaren lider någon ekonomisk skada till följd av ditt agerande, enligt 38§ första stycket LAS. Arbetsgivaren måste dock kunna visa att någon skada överhuvudtaget uppkommit samt att skadan beror på din underlåtenhet att fullfölja din anställning under uppsägningstiden. Att du kan bli skadeståndsskyldig innebär dock inte att arbetsgivaren har rätt att hålla inne din lön.

Sammanfattningsvis, om kollektivavtal inte finns eller om det saknas regler om uppsägningstid vid provanställning i kollektivavtalet, är det reglerna i LAS som gäller och där behöver du inte iaktta någon uppsägningstid för en provanställning. En eventuell klausul i anställningsavtalet om en uppsägningstid bör därför vara ogiltig, se 2§ andra stycket LAS. Om det däremot finns ett kollektivavtal och däri regler om uppsägningstid vid provanställning, ska det som sägs i kollektivavtalet om uppsägningstid gälla.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Du är välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?