Kan en arbetsgivare tvinga en arbetstagare upp till en högre sysselsättningsgrad med risk att annars sägas upp?

FRÅGA
Hej,Om man har en deltid på 75% tillsvidareanställning sedan många år, villkor om tiden tydligt angivna, kan man då tvingas upp till heltid eller sägas upp pga arbetsbrist t ex med motiveringen att det inte längre ska finnas någon deltidstjänst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En uppsägning ska vara sakligt grundad (7 § första stycket lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)). Så är fallet när arbetsbrist föreligger. Ytterst avgör arbetsgivaren behovet av arbetskraft genom sin bestämmanderätt (§32-befogenhet) och har arbetsgivaren gjort en noggrann och seriös bedömning av det företagsekonomiska eller organisatoriska läget kan domstolen, enligt rättspraxis, i princip inte ifrågasätta denna såvitt inte beslutet framstår som obefogat (AD 2003 nr 29). Arbetsbrist avser alla andra skäl för saklig grund än personliga skäl, även organisatoriska anledningar kan leda till en arbetsbristsituation. Av detta följer att arbetsbrist kan föreligga på en lägre sysselsättningsgrad i förhållande till en högre.

I 7 § andra stycket LAS anges arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Avböjer arbetstagaren utan godtagbar anledning erbjudandet är arbetsgivaren i allmänhet inte skyldig att lämna några ytterligare erbjudande (AD 2006 nr 15) och han eller hon har då uppfyllt sin skyldighet. I ditt fall verkar arbetsgivaren ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet genom att erbjuda dig högre sysselsättningsgrad.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96379)