Kan en arbetsgivare se om en arbetstagare har fått körkortet indraget eller blivit dömd för rattfylla?

2020-02-02 i Trafikbrott
FRÅGA
Kan jag kolla upp om en anställd fått indraget körkort eller kört rattfull?MVHAnneli
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har tolkat dig rätt så är du en arbetsgivare som undrar om en av dina anställda har fått sitt körkort indraget respektive blivit dömd för rattfylla.

Körkortet

Om vi börjar med frågan om indraget körkort borde du kunna vända dig till Transportstyrelsen, eftersom det är den myndighet som beslutar om återkallelse av körkort. Då Transportstyrelsen är en myndighet har du med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen) rätt att få ta del av allmänna handlingar vilket ett beslut om återkallelse av körkort i regel anses vara.

Rattfylleri

Angående din andra fråga om du som arbetsgivare kan ta reda på om en av de anställda har dömts för rattfylla. Ett sätt att kontrollera detta är att du ber personen i fråga att begära ett utdrag från dennes belastningsregister. Enligt lagen om belastningsregister 9 § har nämligen en person rätt att genom skriftlig begäran få ta del av samtliga uppgifter ur belastningsregistret om sig själv. Jag vill här uppmärksamma dig om att om brottet ligger långt tillbaks i tiden så finns det en möjlighet att detta inte syns i belastningsregistret, eftersom brott efter en viss tid "gallras" bort. Du som arbetsgivare har dock som huvudregel inte rätt att själv begära ut utdrag från dina anställdas belastningsregister så om den anställde vägrar att inkomma med ett utdrag är det sättet uttömt.

Det finns dock en annan väg att gå och det är att själv, eller genom en annan person, vända sig direkt till domstolen och med stöd av offentlighetsprincipen begära ut eventuella domar mot den anställde. Exakt hur man rent arbetsrättsligt ser på detta vågar jag inte uttala mig om men det verkar i vart fall inte finnas något uttryckligt förbud mot det.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1010)
2020-09-28 Har blivit tagen för fortkörning, vad ska jag göra nu?
2020-09-28 Vad är påföljden för att kör bil med indraget körkort?
2020-09-28 Vad krävs för att bild från fartkamera ska vara giltig som identifiering?
2020-09-27 straff för köra släp över behörigheten

Alla besvarade frågor (84484)