Kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare på grund av tidigare avtjänat fängelsestraff?

Jag vet att en anställd på min arbetsplats avtjänat ett tre månaders fängelsestraff för utnyttjande av barn för sexuell posering innan han blev anställd. Hans arbetsuppgifter är inte sådana att det enligt lag fordras utdrag ur belastningsregistret vid anställningsförfarandet. Jag undrar om han kan bli uppsagd om arbetsgivaren får kännedom om brottet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller vid anställningar finner vi i lag om anställningsskydd (LAS). Svaret på din fråga är beroende på vilken typ av anställning som din kollega har. Om personen exempelvis skulle ha en provanställning kan arbetsgivaren när som helst kan avbryta anställningen, utan varken förhandling med eventuellt fackförbund eller skäl till uppsägning. Detsamma gäller inte vid tidsbestämda anställningar eller vid tillsvidareanställningar. Jag kommer i mitt svar att utgå från att kollegan har en tillsvidareanställning.

Kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare på grund av tidigare avtjänat fängelsestraff?

Huruvida en personen kan sägas upp eller avskedas p.g.a tidigare avtjänat fängelsestraff beror på vilket brott som begåtts och vad personen arbetar med. För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare från en tillsvidareanställning krävs att arbetsgivaren har saklig grund, vilket föreligger antingen genom att företaget har arbetsbrist eller på grund av omständigheter som har med arbetstagaren personligen att göra. Det är det andra skälet som skulle kunna vara aktuellt för din kollega (LAS 7 §).

Har det betydelse att brottet inte har koppling till arbetet?

När det gäller brott som inte har någon koppling till arbetet och som har begåtts utanför arbetet, såsom i detta fall, krävs det i regel mycket för att arbetsgivaren ska kunna säga upp eller avskeda en anställd. I de fallen ska en avvägning göras mellan arbetstagarens intresse att behålla arbetet och arbetsgivarens intresse av en uppsägning (källa). Hur denna bedömning görs och vad den mynnar ut i beror i hög grad på vad personen har för typ av arbete. För vissa yrken, exempelvis polis, ställs höga krav på arbetstagarens oförvitlighet och därför blir bedömningen hårdare mot arbetstagare inom de yrkena. Eftersom det inte fordrades utdrag ur belastningsregistret vid anställningsprocessen har han troligen inte ett sådant yrke.

Kan förtroendet för verksamheten rubbas p.g.a. personens brott?

Ett annat personligt skäl för uppsägning skulle kunna vara att förtroendet för verksamheten skulle rubbas genom att låta en person jobba kvar efter en fällande dom, detta blir framförallt aktuellt när personen har en ledande ställning. I lägen där det skulle kunna rubba förtroendet för företaget att låta personen vara kvar på samma position ska arbetsgivaren dessutom i första hand försöka omplacera hen. Anledningen till att läget är på detta sätt ligger i både arbetstagarens och samhällets intresse; när folk suttit av sitt straff ska de inte föralltid vara blockerade från arbetslivet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det svårt för mig att ge ett rakt ja eller nej-svar, utan jag hoppas på att du med hjälp av detta svar kan avgöra om personen har ett yrke och en anställning som innebär att han inte kan vara kvar på arbetsplatsen och kan bli uppsagd/omplacerad. Utifrån de omständigheter du angivit bedömer jag det dock svårt för arbetsgivaren att säga upp personen p.g.a. brottet.

Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”