Kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare och sedan låta någon annan göra dennes arbetsuppgifter?

FRÅGA
Hej,Jag har blivit varlsad om uppsägning på mitt jobb där anledningen som ges är arbetsbrist.Enligt företaget kommer mina arbetsuppgifter att tas över av annan personal på arbetet eftersom det nu i dessa tider är tufft för alla företag.Kan arbetsgivaren hävda arbetsbrist och säga upp mig när mina arbetsuppgifter ändå måste göras? Får någon annan göra det jobbet jag är anställd att göra trots att man hävdar arbetsbrist? Eller bör arbetsgivaren göra en omorganisation där min avdelning läggs ner helt och hållet?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Av frågan framgår inte all information om företaget och om din uppsägning som jag skulle behöva för att svara på din fråga helt utförligt, men jag ska försöka gå igenom de viktiga aspekterna vid en uppsägning så att du själv kan göra en bedömning om allt har gått rätt till.

Arbetsbrist – saklig grund för uppsägning

Först och främst ska konstateras att arbetsbrist kan utgöra saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd. Det är arbetsgivaren som avgör om det föreligger arbetsbrist eller inte. Tänk på att arbetsgivaren inte får säga upp personal och hävda arbetsbrist men att uppsägningen i själva verket görs på grund av personliga skäl eller liknande (misstänker man som uppsagd arbetstagare detta bör man kontakta arbetsgivaren och påpeka att uppsägningen inte är lagenlig, och om det inte ger resultat, vända sig till Arbetsdomstolen).

Omplaceringsskyldighet

Arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet, vilket innebär att arbetsgivaren måste se över möjligheten att omplacera arbetstagaren så att denne får arbeta med andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Arbetstagaren måste dock ha tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna, men arbetsgivaren å sin sida måste acceptera en viss upplärningstid.

Turordningsregler

Huvudregeln när det gäller uppsägningar på svenska arbetsplatser är principen "sist in-först ut". När arbetstagare varit anställda lika länge är det den äldre personen som har förtur att stanna kvar på arbetsplatsen. I turordningsbedömningen kan även arbetstagarnas kvalifikationer påverka på vem som blir uppsagd före andra. Viktigt att tänka på här är att kollektivavtal kan, om det finns något sådant/sådana på din arbetsplats, påverka hur turordningsreglerna ser ut.

Sammanfattande svar

Arbetsgivaren har rätt att säga upp personal på grund av arbetsbrist eftersom just arbetsbrist anses vara saklig grund för uppsägning. I och med en sådan uppsägning måste arbetsgivaren ta hänsyn till reglerna om omplaceringsskyldighet och turordningsregler. Och för att svara på din fråga; jag kan se framför mig att din arbetsgivare kan säga upp dig även fast dina arbetsuppgifter kan fortsättas göras av någon annan som är kvar (så länge din arbetsgivare följt omplaceringsskyldighet och turordningsregler på ett korrekt sätt). Det skulle till exempel kunna bero på att den personal som blir kvar har kvalifikationer för att utföra både sina tidigare arbetsuppgifter och även dina. Det verkar inte heller rimligt att arbetsgivaren skulle behöva lägga ner din avdelning om det är så att den är nödvändig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1771)
2021-05-09 Kan jag bli uppsagd på grund av arbetsbrist om jag är sjukskriven? Vad kan jag ställa för krav på arbetsgivaren i så fall?
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning

Alla besvarade frågor (92129)