Kan en arbetsgivare säga upp anställda utan skäl och vilken uppsägningstid har man rätt till?

FRÅGA
Kan arbetsgivaren säga upp sin anställda utan att behöva ange skälen till uppsägningen. Och vad gäller i så fall vad beträffar uppsägningstid?Orolig
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om anställningsskydd och uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Jag utgår i mitt svar från att du har en tillsvidareanställning och inte en tidsbegränsad anställning.

Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl

När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare måste uppsägningen vara saklig grundad (7 § första stycket LAS).Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.

Uppsägning - arbetsbrist är allt som inte är personliga skäl. Arbetsbrist uppstår ofta när det inte finns tillräckliga arbetsuppgifter och personalstyrkan är överflödig, eller att arbetsgivaren gjort omorganisationer i verksamheten, som innebär att det inte behövs lika många anställda längre. Det är alltid arbetsgivaren som avgör behovet av personalstyrka.

Uppsägning - personliga skäl innebär att den anställda har misskött sig genom att exempelvis inte ha följt arbetsgivarens instruktioner, kommit försenad flera gånger till jobbet, haft samarbetssvårigheter med andra anställda, eller på annat sätt misskött sig. Däremot krävs det vid uppsägning på grund av personliga skäl att hen innan den sagts upp, först blivit upplyst om sitt beteende från sin arbetsgivare och inte anpassat sig.

En uppsägning är inte sakligt grundad om inte arbetsgivaren undersökt möjligheten till omplacering (7 § andra stycket LAS). Skyldigheten innebär att arbetsgivaren ska leta efter lediga tjänster som den anställde kan ta. Finns inga lediga tjänster, ska undersöka vidare och kolla om den anställde kan ta en tjänst utanför dennes anställning, dock krävs det att den anställde kvalificerar sig till tjänsten. Tackar arbetsgivaren nej till en skälig omplacering, så finns det saklig grund för arbetsgivaren att säga upp. Skyldigheten att omplacera gäller såväl vid arbetsbrist som vid personliga skäl.

Förutom att uppsägningen måste vara sakligt grundad ska den även vara skriftlig (8 § LAS). Den anställde har även rätt efter begäran, att få reda på omständigheterna som ligger till grund för uppsägningen från arbetsgivaren som ska uppge dessa. Uppgifterna ska lämnas skriftligen om den anställde begär det (9 § LAS). Vidare ska uppsägningsbeskedet lämnas till arbetstagaren personligen (10 § LAS).

Uppsägningstiden för tillsvidareanställda

En arbetstagare har alltid rätt till en minsta uppsägningstid på en månad (11 § LAS). Om arbetstagaren exempelvis har jobbat hos arbetsgivaren i två år har den rätt till två månaders uppsägningstid, och så vidare (11 § andra stycket LAS). Som mest kan den anställde efter tio års anställning få en uppsägningstid om sex månader.

Sammanfattning

En arbetsgivare kan inte säga upp anställda utan att det finns sakliga skäl. Arbetstagaren har alltid rätt att skriftligen få veta på vilka grunder arbetstagaren grundar uppsägningen på. Du har som fast anställd alltid rätt till minst en månads uppsägningstid.

Har du sagts upp utan någon saklig grund skulle jag råda dig, om du är medlem i facket, att kontakta din fackförening. Om du inte är fackligt ansluten skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på arbetsrätt. Du kan även boka tid med Lawlines jurister här: http://lawline.se/boka

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82625)