Kan en arbetsgivare omplacera alternativt säga upp en arbetstagare på grund av att man inte vaccinerat sig mot Covid-19?

Hej! Om man är anställd inom kommunen och arbetar inom vården och av privata skäl inte vill vaccinera sig mot Covid-19, kan man då bli omplacerad på sitt jobb och få andra arbetsuppgifter eller t.o.m. uppsagd?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga är inte helt enkel att svara på då det råder viss osäkerhet kring frågor som har att göra med vaccination i anställningsförhållande. Jag kommer därför nedan redogöra för vad som gäller enligt lag och praxis idag.

Staten som arbetsgivare kan inte påtvinga sina anställda vaccination

I grundlag finns ett skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna. Detta innebär bland annat att staten som arbetsgivare inte får påtvinga sina anställda vaccination. Undantag från detta skydd kan dock göras genom lagstiftning (2 kap. 6 och 20 § regeringsformen).

En arbetsgivare har rätt att omplacera sina arbetstagare

Som utgångspunkt har en arbetsgivare en arbetsledningsrätt – det vill säga en rätt att leda och fördela arbetet. Detta innefattar bland annat att arbetsgivaren kan omplacera arbetstagare inom ramen för den arbetsskyldighet som gäller enligt anställningsavtalen. Enligt gällande rätt är det därför möjligt att en arbetsgivare kan omplacera en arbetstagare på grund av att denne inte vaccinerat sig mot Covid-19.

Skulle arbetsgivaren omplacera arbetstagaren utom arbetsskyldigheten skulle förfarandet kunna jämställas med en uppsägning eller ett avsked. I sådant fall krävs att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning alternativt att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden för avsked (7 och 18 § LAS).

Som arbetstagare är man i de allra flesta fall skyldig att följa arbetsgivarens arbetsledning. Om en arbetstagare vägrar att omplaceras kan sådant agerande i sig leda till uppsägning (se AD 1986 nr 11).

Det är inte helt klart vad som gäller om en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare

Om det inte finns något ledigt arbete att omplacera arbetstagaren till är frågan om arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist.

Det är inte helt klart vad som gäller i frågan då det inte tidigare prövats i domstol. Det är inte omöjligt att en arbetsgivare genomför en omorganisation som grundar sig i att man bara har arbete för vaccinerade personer, som därmed ger upphov till arbetsbrist. Jag har dock personligen svårt att se att Arbetsdomstolen skulle se det som en acceptabel motivering till att säga upp en arbetstagare.

Sammanfattning

Som anställd inom kommunen kan du inte påtvingas vaccination. Arbetsgivaren kan dock ha rätt att omplacera dig på grund av att du inte vill vaccinera dig. Det är inte helt klart vad som gäller om en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare med motivering att arbetstagaren inte vill vaccinera sig. Däremot har jag personligen svårt att se att Arbetsdomstolen skulle acceptera en sådan uppsägning. Det är dock ytterst upp till rätten att avgöra den frågan.

Om du tycker att mitt svar är oklart eller om du vill ha fortsatt hjälp med din fråga, rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister eller ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000