Kan en arbetsgivare i ett familjeföretag säga upp en familjemedlem med en veckas uppsägningstid?

Hej,

Min man är fast anställd på ett företag(Aktiebolag) sedan februari 2007 och har nu blivit uppsagd pga att firman ska avvecklas. Han har skrivit på papper med uppsägningstid på 6 månader, som han ska ha rätt till enligt lag. Firman han sägs upp ifrån ägs av hans far, och helt plötsligt har det börjat pratas om att min man ska bli uppsagd med bara en veckas uppsägningstid. Får han göra såhär? Enligt företagets revisor kan man göra så när ett familjeföretag ska läggas ner? Detta är dock inte startat som något familjeföretag och min man är inte inblandad på något annat vis än att han är anställd av företaget som vilken anställd som helst, på vilket företag som helst.

Jag undrar alltså om han verkligen kan bli uppsagd med en veckas uppsägningstid? Det finns ett påskrivet papper redan där han blivit uppsagd med 6 månaders uppsägningstid from 1 februari 2018. Och visst har han rätt till 25 dagars semesterersättning för inarbetad semester föregående år trots uppsägning? Något mer han har rätt till som vi bör veta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga utläser jag att du undrar vilken uppsägningstid din man har rätt till och om han har rätt till semesterersättning, trots att hans far äger företaget och att det därför kan klassas som ett familjeföretag. När det kommer till arbetsrelaterade frågor så regleras mycket i kollektivavtal, vilket gör att jag inte kan ge ett helt säkert svar på vad som gäller för din man bara baserat på lagtext, då lagen i vissa fall kan avtalas bort. Finns inget kollektivavtal på hans arbetsplats gäller dock lagens regler.

Undantas familjemedlemmar från visst anställningsskydd?

Eftersom sin mans far äger företaget han arbetar på så har revisorn rätt i att han kan undantas från de regler om uppsägningstid som vanligtvis gäller vid uppsägningar och som hade gett honom rätt till 6 månaders uppsägningstid (Lag om anställningsskydd, LAS, 1 §). Regeln som undantar familjemedlemmar till arbetsgivaren från LAS är bland annat till för att familjeföretag ska ges en större flexibilitet när det kommer till turordningsregler vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, men det ger dem också ett sämre skydd när det gäller uppsägningstid som i sin sambos situation.

Är det tidigare uppsägningsavtalet bindande?

Du nämner dock att han skrivit på ett avtal som ger honom rätt till 6 månaders uppsägningstid. Även om han undantas från reglerna i LAS ska det avtalet gälla. Det är bindande som vilket annat avtal som helst. Det faktum att företaget kanske kan klassas som ett familjeföretag får därför ingen betydelse, din sambo har rätt till de sex månaderna som avtalats. Annars begår hans arbetsgivare avtalsbrott. Det är dock under förutsättning att din man och hans arbetsgivare inte är bundna av ett kollektivavtal som har andra villkor än de som finns i din mans uppsägningsavtal. I sådana fall gäller det som slagits fast i kollektivavtalet (Lag om medbestämmande i arbetslivet 27 §).

Har han rätt till semesterersättning?

Gällande semesterersättning för inarbetad semester så ska din sambo behandlas som de övriga anställda, eftersom semesterersättning inte berörs av LAS. Din sambo att få sina intjänade semesterdagar ersatta, under förutsättning att han inte erbjudits en annan anställning hos samma arbetsgivare kort efter att den första avslutas (Semesterlagen 28 §). Det framgår inte av din fråga att så skulle vara fallet, så han har alltså rätt till semesterersättning för de semesterdagar han tjänat in. Även det är dock under förutsättning att det inte finns ett kollektivavtal som slår fast andra villkor än de som finns i lagen (Semesterlagen 2 a §).

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”