Kan en arbetsgivare ensidigt ändra en arbetstagares sysselsättningsgrad?

FRÅGA
HejJobbar i äldreomsorg 100% nu min arbetsgivare vill sänka tjänsten på grund av spar krav .Kan hon göra det? Är 61 år och man vill jobba 100% inan pensionen ju.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du vill ha reda på huruvida en arbetsgivare ensidigt har rätt att ändra en arbetstagares sysselsättningsgrad.

Den aktuella lagen är Lagen om anställningsskydd (LAS).

Arbetsgivaren har inom sin s.k. arbetsledningsrätt rätt att fatta ensidiga beslut som påverkar arbetstagarna. Att ensidigt ändra en arbetstagares enskilda anställningsavtal omfattas dock inte av arbetsledningsrätten. Detta innebär att arbetsgivaren inte, utan ditt godkännande, kan ändra din sysselsättningsgrad. Om du skulle välja att godkänna det nya erbjudandet om sänkt sysselsättning så har ett nytt anställningsavtal träffats. Om du däremot inte skulle gå med på detta kan arbetsgivaren säga upp dig under förutsättning att saklig grund föreligger (7 § LAS).

Du nämner att arbetsgivaren vill sänka din sysselsättningsgrad på grund av, som jag tolkar det, ekonomiska skäl. Således utgår jag ifrån att det föreligger arbetsbrist vilket i sig utgör saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren måste dock, innan denne vidtar uppsägningen, försöka bereda dig annat arbete hos sig. Det åligger nämligen arbetsgivaren att försöka undvika en uppsägning så långt det går.

Av rättspraxis framgår (AD 2016 nr 69) att om arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren en tjänst med lägre sysselsättningsgrad så får omplaceringsutredningen anses fullgjord och en uppsägning kan följaktligen komma till stånd. Detta innebär att arbetsgivaren i ditt fall kommer har möjlighet att säga upp dig om du inte går med på denna förändring i ditt enskilda anställningsavtal.

Arbetsgivaren har vidare en stor möjlighet att bestämma över verksamheten. Av denna anledningen prövar sällan Arbetsdomstolen huruvida det över huvud taget föreligger arbetsbrist. Om det dock skulle misstänkas att den verkliga anledningen till att en arbetstagare sägs upp har att göra med omständigheter som hänför sig till denne personligen kan domstolen pröva om det föreligger s.k. fingerad arbetsbrist. Detta skulle innebära att arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i LAS.

Sammanfattningsvis

Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt förändra din sysselsättningsgrad. Om du däremot väljer att inte acceptera erbjudandet om sänkt sysselsättning har arbetsgivaren möjlighet att säga upp dig på grund av arbetsbrist. Du har dock rätt att kräva att arbetsgivaren uppger skälen till uppsägningen enligt 9 § LAS.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96402)