Kan en arbetsgivare avsluta ens anställning omedelbart på detta sätt?

FRÅGA
Hej! Min vän är nämligen anställd som lokalvårdare på en stor investment och kapitalförvaltningsbolag. Den senaste tiden har min vän och chefen bråkat ofta om när damsugningen ska ske, eftersom chefen menar att min vän ska anpassa dammsugningen efter hans behov. min har även vid upprepande tillfällen blivit sent till jobbet. Hon har även svårt att samarbeta med andra så det slutar alltid med bråk när hon tvingas arbeta med andra lokalvårdarna. Chefen avslutade nyligen min väns anställning en dag då när han satt i ett viktigt möte och min vän hade åter stampat in med dammsugaren. Chefen lyckas inte överrösta städapparaten och istället skrikit att min vän ska lämna arbetsplatsen omedelbart och aldrig mer återvända. Vad gäller? kan chefen avsluta min väns anställning omedelbart på detta sätt? Kan min vän i så fall vidta någon rättslig åtgärd för att behålla sin anställning?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då jag inte vet all information om händelsen, eller eventuellt kollektivavtal och anställningsavtal så kommer jag att utgå ifrån att alla lagrum är tillämpbara och har inte avtalats bort via kollektivavtal.

Uppsägningar regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

Vad krävs för att säga upp någon?
För att säga upp någon måste man ha ett skäl, den kan antingen vara uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. I detta fall verkar det eventuellt rör om personliga skäl.

Saklig grund:
För att en uppsägning ska var korrekt krävs det sakliga skäl för att säga upp någon (7 § LAS). Exempel på saklig grund kan vara samarbetssvårigheter, misskötsel eller dålig arbetsprestation. Fler exempel på saklig grund hittar du här.

Omplaceringsskyldighet
Innan en arbetsgivare säger upp någon på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren först undersöka om hen kan omplacera istället för att säga upp personen (7 § st 2 LAS). Om arbetsgivaren inte uppfyller sin omplaceringsskyldighet kan uppsägningen vara ogiltigt och det kan eventuellt leda till skadestånd.
Varning från arbetsgivare
Innan en uppsägning sker måste arbetsgivaren ha gett personen en skriftlig varning om problemet för det får inte komma som en överraskning för arbetstagaren att denne blir uppsagd (30 § LAS).
Tvåmånadersregeln
Den regeln fungerar så att arbetsgivaren får inte grunda uppsägningen enbart på händelser som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader (18 § st 2 LAS).
Varning till arbetstagare och kontakta fackförbundet
Innan en arbetsgivare får säga upp någon på grund av personliga skäl så måste hen informera arbetstagaren minst två veckor innan uppsägning. Arbetsgivaren måste informera arbetstagarens fackförening (om det finns en sådan, och arbetsplatsen är fackligt anslutet) med samma information.
Skriftligt
En uppsägning ska vara skriftlig (8 § LAS)

Avsked
Om arbetstagaren blir avskedad så skiljer det sig från att bli uppsagd. Avsked är en mer ingripande om omedelbar åtgärd som bara får göras när det rör sig om att arbetsgivaren har grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren via anställningsavtalet (18 § LAS). Exempel på skäl som kan tala för avsked är att man har stulit något från arbetsplatsen. Arbetstagaren måste ha varnat arbetsgivaren och får inte enbart grunda sig på händelser arbetsgivaren har känt till i mer än två månader (18 § st 2 LAS).

Vid ett avsked gäller ingen uppsägningstid.

I ert fall:
Utifrån den informationen som du har gett mig verkar det som att din vän har blivit uppsagd. Om arbetsgivaren uppfyller alla krav för en korrekt uppsägning så är det en giltig uppsägning och hennes uppsägningstid ska börja gälla. Dock sa arbetsgivaren att hon inte skulle komma tillbaka längre till arbetsplatsen och därmed blir frågan om det går att anse att hon blev avskedad. Att utgå ifrån informationen verkar det inte som tillräckliga skäl för att ett giltig avskedande har ägt rum, dock ska poängteras att jag inte besitter alla sak-omständigheter för att göra en korrekt bedömning. Mitt förslag är att hon kontaktar sin fackförening för hjälp och undersöka om allt har skett till på ett lagligt sätt och hur det eventuella kollektivavtalet är utformat. Finns det inget kollektivavtal eller fackförening kan ni vända er till oss för att undersöka hur allt ligger till, här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1872)
2021-10-28 Från vilken dag gäller uppsägningstiden?
2021-10-27 Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?

Alla besvarade frågor (96612)