Kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare som testat positivt för cannabis?

FRÅGA
Hej.Jag undrar om arbetsgivaren har skyldighet till rehabilitering om man visat positivt på cannabis eller om dom kan avskeda mej.Gäller en fast tjänst i 8 år o ingen misskötsamhet alls på arbetsplatsen.Kommunal anställning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är alltid en bedömning som varierar från fall till fall. Enligt mig talar dock förutsättningarna i din fråga för att arbetsgivaren inte kan avskeda dig. Nedan räknar jag upp faktorer som arbetsdomstolen (AD) tittar på när de bedömer en fråga likt denna och som jag anser talar för min slutsats.

Faktorer som avgör svaret på din fråga

Din långa anställningstid utan anmärkningar. Detta är en faktor vars vikt inte går att underskatta i sammanhanget. En person som jobbat 8 år utan misskötsel kan knappast i normalfallet varken avskedas eller sägas upp på grund av en enskild "narkotikaincident" likt den i din fråga. Detta vore sannerligen att urvattna det skydd den svenska arbetsmarknadslagstiftningen (LAS) är tänkt att ge våra arbetstagare.

Din vilja att genomgå rehabilitering. Självfallet är det så att du bör visa en tydlig vilja att komma tillrätta med din livssituation så arbetsgivaren kan göra en bedömning att du inte kommer återfalla i ditt bruk av narkotika. Erkänner du problematiken och visar välvilja att komma tillrätta med bruket av cannabis bör arbetsgivarens prognos över din framtid på arbetsplatsen vara god.

Typ av narkotika/mängd. Olika typer av narkotika och mängd spelar också in i bedömningen. Man bör naturligtvis i normalfallet göra viss skillnad på bruk av exempelvis cannabis i jämförelse med "tyngre" droger som heroin etc. Om man endast haft narkotikan för eget bruk eller även sålt den vidare är också faktorer som kan spela in i bedömningen.

Samband med arbetet. Grundregeln är enkel här=ju tydligare samband med arbetet och arbetsplatsen desto större möjligheter finns för arbetsgivaren att avskeda dig. Det blir alltså klart svårare för arbetsgivaren att avskeda dig om du brukat cannabis hemma, på en privat fest eller dylikt. Har du däremot varit påverkad på arbetet är det något som talar för att arbetsgivaren skulle kunna avskeda dig.

Typ av arbete/potential att skada arbetsgivarens förtroende. Bedömningen torde variera mellan olika arbetstyper baserat på förmågan att skada arbetsgivarens förtroende. Det ligger såklart i sakens natur att en person som arbetar på en drogklinik har mindre "utrymme" för denna typ av brottslighet än en person som exempelvis jobbar på Stadium och säljer sportutrustning. I det senare fallet torde det vara svårt för arbetsgivarens att motivera att förtroendet är skadat på grund av en enda incident med cannabis, medan arbetsgivaren har lättare att motivera detta på drogkliniken.

Sammanfattningsvis ska det (enligt mig) mycket till för att du skulle kunna bli avskedad på grund av att du testat positivt för cannabis. Svaret på din fråga torde alltså vara att arbetsgivaren i detta fall allt som oftast bör ha ett rehabiliteringsansvar. Hade jag varit din arbetsgivare hade jag varit väldigt försiktig att säga upp/avskeda dig då en sådan förmodligen skulle förklaras ogiltig av AD. AD brukar också i dessa lägen också dela ut ett saftigt skadestånd för den berörda arbetstagaren (i synnerhet i det fall du blir avskedad utan grund).

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82723)