Kan en arbetsgivare avbryta en tillsvidareanställning?

FRÅGA
Hej!Jag har ett litet dilemma. Min förra arbetsgivare har kontaktat min nya arbetsgivare och totalt förnedrat mig. Min sista arbetsdag hos förra arbetsgivaren är den 3/12 och jag mådde krassligt imorse så jag sjukanmälde mig, dock mådde jag bättre senare under dagen och behövde infinna mig hos nya arbetsgivaren för att hämta passerkort och dator och så vidare. Dock när jag kom dit så informerar han att han fått ett samtal från min förra arbetsgivare där hon har pratat massa skit om mig och att jag ABSOLUT inte ska jobba med kunder. Jag har skrivit på tillsvidareanställning med nya jobbet som då vill avbryta den. Vad har jag för rättigheter i detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ett anställningsavtal har kommit till stånd är det också bindande. När ett anställningsavtal har träffats gäller bl.a. lag om anställningsskydd (LAS) och lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Finns det grund för uppsägning eller avsked?

Arbetsgivaren kan avbryta en anställning antingen genom uppsägning eller avsked. För att uppsägning ska kunna ske av en arbetsgivare med en tillsvidare anställning krävs saklig grund (7 § första stycket LAS). Kravet på saklig grund skyddar arbetstagare från godtyckliga uppsägningar från arbetsgivaren. Saklig grund tar sikte på personliga skäl eller arbetsbrist. Orsaker till uppsägning på grund av personliga skäl kan till exempel vara om arbetstagaren upprepat missköter sig eller har samarbetssvårigheter. Arbetsgivaren kan också säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist, till exempel om arbetsgivaren vill omorganisera eller ändra i verksamheten. För att kunna säga upp en arbetstagare måste arbetsgivaren ha uttömt möjligheterna till omplaceringar, annars är det inte saklig grund (7 § andra stycket LAS). Eftersom du inte har hunnit arbeta på den nya arbetsplatsen hos den nya arbetsgivaren är det svårt att tro att det finns saklig grund. Inte heller kan avskedande ske om arbetstagaren inte grovt har åsdosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § första stycket LAS). Du som har arbetstagare kan ha rätt till ersättning på grund av arbetsgivarens felaktiga agerande (38 § LAS).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?