Kan en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning påskyndas genom ett giftermål? ​

2021-08-18 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan jag vill veta mer om det går snabbare att söka att gifta eller bli sambo med min tjej för hon ska få snabbare uppehållstillstånd, tack ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag gå igenom om det kan påskynda processen om ett par är gifta eller inte vid bedömningen av en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Jag kommer tillämpa Utlänningslagen (UtlL) i svaret.

Kan en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning påskyndas genom ett giftermål?

Det finns en presumtionsregel om att uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § UtlL).

Vidare finns det även en regel för utlänningar som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande. Denna regeln blir tillämplig om paret enbart planerar att gifta sig eller planerar att bli sambos. Detta är ingen presumtionsregel, utan det är lagen som säger att uppehållstillstånd istället får ges till en utlänning som har planer på att ingå ett äktenskap med en person som är bosatt i Sverige (5 kap. 3a §).

Skillnaden är alltså att det finns en presumtion för att uppehållstillstånd ska beviljas om man är gift. Däremot finns inte denna presumtionen om paret endast har avsikten att gifta sig eller att bli sambos utan då får uppehållstillstånd beviljas. Det kan därför finnas fördelar med att vara gifta eftersom lagen tydligt säger att uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är gift med en person som är bosatt i Sverige. Jag vill även påminna dig om försörjningskravet som gäller, vilket innebär att personen som är bosatt i Sverige ska kunna försörja sin make/maka och sig själv och ha ett tillräckligt boende. Om försörjningskravet inte är uppfyllt så kan ni nekas uppehållstillstånd oavsett om ni är gifta eller inte.

Sammanfattning och vägledning

Det kan finnas fördelar för ett par som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning om de är gifta. Ett giftermål kan inte påskynda processen men det kan däremot öka chanserna för att uppehållstillståndet beviljas på grund av presumtionsregeln.

Jag hoppas att di har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96471)