Kan en anonym bild från en olycka utgöra olaga integritetsintrång?

Ny lag kom 2018. Vad är det som gäller egentligen om man som exempel tar en bild från en olycksplats där man inte kan se någon persons ansikte, till exempel på ett demolerat fordon.

Får man dela/avyttra bilden utan rättslig inblandning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet olaga integritetsintrång

Brottet du tänker på kallas olaga integritetsintrång. Olaga integritetsintrång är att göra intrång i någons privatliv genom att sprida olika typer av bilder eller uppgifter om personer, om spridningen typiskt sätt medför allvarlig skada för person. (4 kap. 6 c § brottsbalken). Allvarlig skada kan exempelvis vara om spridandet i normala fall innebär ett starkt psykiskt lidande för personen som drabbas.

Ett exempel som nämns i lagen är att sprida en bild på en någon som befinner sig i en mycket utsatt situation. En mycket utsatt situation kan vara när någon varit med om en allvarlig olycka. Tanken är att spridningen av en sådan bild innebär ett så grovt integritetsintrång och starkt psykiskt lidande att det ska vara brottsligt.

Kan en anonym bild utgöra olaga integritetsintrång?

Eftersom det inte finns några fall där den situation du frågar om prövats i domstol är det svårt att ge något exakt svar på vilka bilder som kan utgöra brott. Jag är dock tveksam till att en anonymisering av en person ansikte automatiskt skulle innebära att bilden inte kan innebära olaga integritetsintrång.

Något uttryckligt krav på att personen på bilden måste kunna identifieras ställs nämligen inte upp i lagen. Spridandet av en bild på en skadad person vid en olycka bör enligt mig typiskt sett kunna innebära ett integritetsintrång och ett stort psykiskt obehag för personen, även om den inte går att identifiera. Även en sådan gärning bör därför enligt mig kunna uppfylla lagens krav på ett intrång i någons privatliv som medför allvarlig skada, och därmed kunna innebära olaga integritetstrång.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo